Książka (wydawnictwo zwarte)

Norma PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne: zawartość, forma, struktura dopuszcza sporządzanie przypisów o różnym stopniu szczegółowości (podaje elementy obowiązujące i fakultatywne opisu bibliograficznego). Przyjęta forma opisu powinna być jednak stosowana jednolicie w całej pracy.

Opis podstawowy (zawierający wyłącznie elementy obowiązujące)

Opis złożony wyłącznie z elementów obowiązujących z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie:
NAZWISKO, imię. Tytuł . Wydanie. Rok. Numer znormalizowany ISBN.

Przykłady:

 • BUDZYŃSKI, Wojciech. Public relations. 1997. ISBN 83-86890-39-8.
 • BUDZYŃSKI, Wojciech. Public relations. Wyd. 1 dodr. 1999. ISBN 83-86890-39-8.
 • WALESIAK, Marek, BĄK, Andrzej. Conjoint analysis w badaniach marketingowych. 2000. ISBN 83-7011-441-5.
 • MAZUR, Jolanta (red.). Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. 2002. ISBN 83-7251-250-7.
 • BARUK, Agnieszka. Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy. Cop. 2002. ISBN 83-7322-068-2.
 • STONEHOUSE, George, i in. Globalizacja. 2001. ISBN 83-88667-03-3.

Dopuszczalne jest zastąpienie imienia autora, redaktora jego inicjałem pod warunkiem, że nie utrudni to identyfikacji osoby.

Przykłady:

 • BUDZYŃSKI, W. Public relations. 1997. ISBN 83-86890-39-8.
 • BUDZYŃSKI, W. Public relations. Wyd. 1 dodr.1999. ISBN 83-86890-39-8.
 • WALESIAK, M., BĄK, A. Conjoint analysis w badaniach marketingowych. 2000. ISBN 83-7011-441-5.
 • MAZUR, J. (red.). Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. 2002. ISBN 83-7251-250-7.
 • BARUK, A. Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy. Cop.2002. ISBN 83-7322-068-2.
 • STONEHOUSE, G., i in. Globalizacja. 2001. ISBN 83-88667-03-3.
Opis poszerzony o niektóre elementy fakultatywne

Opis poszerzony o niektóre elementy fakultatywne z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie:
NAZWISKO(A), imię(ona). Tytuł: podtytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok. Numer znormalizowany (ISBN).

Przykłady:

 • BUDZYŃSKI, Wojciech. Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Poltext, 1997.ISBN 83-86890-39-8.
 • BUDZYŃSKI, Wojciech. Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Wyd. 1 dodr. Warszawa: Poltext, 1999. ISBN 83-86890-39-8.
 • WALESIAK, Marek, BĄK, Andrzej. Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. ISBN 83-7011-441-5.
 • MAZUR, Jolanta (red.). Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin, 2002. ISBN 83-7251-250-7.
 • BARUK, Agnieszka. Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. ISBN 83-7322-068-2.
 • STONEHOUSE, George, i in. Globalizacja: strategia i zarządzanie. Warszawa: Felberg SJA, 2001. ISBN 83-88667-03-3.
Opis pełny (zawierający elementy obowiązujące i fakultatywne)

Opis zawierający wszystkie przewidziane normą elementy z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie:
NAZWISKO(A), imię(ona). Tytuł: podtytuł. NAZWISKO(A), imię(ona) osoby(ób) współpracujących. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok. Objętość. Seria. Uwagi. Numer znormalizowany (ISBN).

Przykłady:

 • BUDZYŃSKI, Wojciech. Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Poltext, 1997. 159 s. Warsztaty Menedżerskie. ISBN 83-86890-39-8.
 • BUDZYŃSKI, Wojciech. Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Wyd. 1 dodr. Warszawa: Poltext, 1997. 159 s. Warsztaty Menedżerskie. ISBN 83-86890-39-8.
 • WALESIAK, Marek, BĄK, Andrzej. Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. 167 s. ISBN 83-7011-441-5.
 • MAZUR, Jolanta (red.). Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin, 2002. 351 s. ISBN 83-7251-250-7.
 • BARUK, Agnieszka. Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. 301 s. ISBN 83-7322-068-2.
 • STONEHOUSE, George, i in. Globalizacja: strategia i zarządzanie. Redaktor naukowy wydania polskiego prof. Grażyna Gierszewska; tłumaczenie Marek Albigowski, Jarosław Filip Dąbrowski. Warszawa: Felberg SJA, 2001. 383 s. Tytuł oryginału: Global and Transational Business. Strategy and Management. ISBN 83-88667-03-3.
Zmiana rozmiaru
Kontrast