Prolongata wypożyczeń

prolongata duże

W uzasadnionych przypadkach można uzyskać prolongatę wypożyczenia. Przesunięcia / zmiany terminu zwrotu można dokonać przed upłynięciem wyznaczonego terminu zwrotu:

  • osobiście w Wypożyczalni bibliotecznej,
  • zdalnie, logując się do konta czytelnika w katalogu bibliotecznym,
  • telefonicznie (pod nr tel. 14 65 65 555),
  • pocztą elektroniczną pod adresem: prolongata@mwse.edu.pl,
  • wysyłając wiadomość z konta czytelnika w katalogu online.

Czytelnik ubiegający się o prolongatę telefonicznie lub mailem powinien podać bibliotekarzowi nazwisko i imię oraz numer karty bibliotecznej (zamieszczony pod kodem kreskowym). Czytelnik ubiegający się o prolongatę mailem powinien otrzymać na swój list odpowiedź, w której podane zostaną obowiązujące terminy zwrotu książek. Wysłanie pod adresem Biblioteki prośby o przedłużenie terminu wypożyczenia książek nie jest równoznaczne z ich prolongatą.

Termin wypożyczenia jest przedłużany wyłącznie na prośbę Wypożyczającego, zwykle o kolejne cztery tygodnie od daty zgłoszenia.

Ubieganie się o prolongatę wypożyczenia po upłynięciu wyznaczonego terminu zwrotu powoduje naliczenie opłaty za zwłokę podobnie jak w przypadku spóźnionego zwrotu.

Przewidywane problemy ze zwrotem książek w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie powinny być zgłaszane niezwłocznie.
Nie są prolongowane wypożyczenia książek, które były rezerwowane przez innego Czytelnika.

Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Zdalna prolongata

Czytelnik, korzystając ze zdalnego dostępu do konta użytkownika, może samodzielnie przedłużać okres wypożyczenia książek. Usługa zdalnej prolongaty aktywowana jest indywidualnie dla każdej wypożyczonej książki na 7 dni przed upłynięciem ostatniej wyznaczonej daty zwrotu i jest dostępna do 3 dni po upłynięciu tego terminu.

Okres prolongaty jest identyczny z okresem wypożyczenia przysługującym czytelnikowi (w przypadku studentów jest to 4 tygodnie).

Czytelnik może prolongować książki samodzielnie nie więcej niż dwa razy (zgodnie z regulaminem bibliotecznym łączny okres wypożyczenia nie powinien przekroczyć trzech miesięcy).

Aby dokonać prolongaty należy zalogować się na swoim koncie w katalogu bibliotecznym i otworzyć zakładkę „Wypożyczenia”.

Jeżeli spełnione zostały warunki prolongaty zdalnej (czytelnik próbuje prolongować książki w okresie od 7 dni przed wyznaczonym terminem do 3 dni po jego upłynięciu, a prolongaty dokonał co najwyżej jeden raz) pod opisem książki w zestawieniu wypożyczeń pojawi się aktywny link „Prolongata”. Klikając ten link użytkownik dokonuje prolongaty.

Prolongata11

UWAGA! Komunikat o wykonaniu przez system operacji pojawia się nad listą wypożyczeń (dla wszystkich wypożyczonych książek), a nie przy opisie książki, której wypożyczenie jest prolongowane. Dokonując prolongaty, czytelnik powinien zwrócić uwagę na datę zwrotu. Jeśli operacja została wykonana prawidłowo data ta została zmieniona.

Prolongata 21

Pojawiający się przy opisie książki komunikat o treści: „Prolongata niemożliwa. Okres czasowy możliwej prolongaty nie został spełniony” nie oznacza niepowodzenia operacji. Jeśli zmieniona została data zwrotu i nie pojawia się już link „Prolonguj”, prolongata przebiegła pomyślnie.

Komunikat odnosi się do kolejnej prolongaty, którą czytelnik chciałby w tym momencie wykonać. Termin zwrotu został właśnie przesunięty o 4 tygodnie i rzeczywiście warunek czasowy prolongaty (nie wcześniej niż 7 dni przed i nie później niż 3 dni po terminie zwrotu) nie jest spełniony.

Komunikat ten będzie pojawiał się przy prolongowanej książce aż do ostatniego tygodnia przed nowo wyznaczonym terminem zwrotu.

Prolongata 31

Prolongata książki jest niemożliwa, jeśli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Prolongata 41

Zmiana rozmiaru
Kontrast