FAQ

Biblioteka w okresie epidemii Covid-19

Czy Biblioteka jest otwarta w czasie epidemii?

Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń lub odwołania stanu epidemii Biblioteka działa w ograniczonym zakresie:

  • prowadzone są wypożyczenia książek uprzednio zamówionych (zdalnie, przez złożenie zamówienia w systemie katalogowym, telefonicznie lub mailowo);
  • przyjmowane są zwroty książek.

Czy mogę wypożyczyć książki?

Wypożyczalnia jest czynna dla czytelników, działa jednak na zmienionych zasadach. Dostęp do półek został zamknięty, a wypożyczenia odbywają się wyłącznie na podstawie zamówień złożonych wcześniej przez katalog biblioteczny (http://217.144.203.158:81/Opac5/), pocztą elektroniczną (prolongata@mwse.edu.pl) lub telefonicznie (14 65 65 555). Studentom, którzy nie zapisali się do Biblioteki założono konta biblioteczne, co umożliwia składanie zamówień zdalnych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami logowania się w katalogu bibliotecznym, gdzie takie zamówienia można składać.

Uwaga! Możliwe jest wypożyczenie książek z Czytelni po wcześniejszym ich zamówieniu drogą mailową lub telefoniczną.

Czy mogę zwrócić wypożyczone książki?

Od 18.05.2020 r. Wypożyczalnia przyjmuje zwroty książek od czytelników.

Ile książek mogę wypożyczyć?

Limit wypożyczeń został dla wszystkich czytelników zwiększony do 15. i może być indywidualnie zmieniony (powiększony) na podstawie decyzji bibliotekarza dyżurującego.

Czy jeśli nie zwrócę książek, zapłacę karę za ich przetrzymanie?

W odniesieniu do wypożyczeń  dokonanych po 1.02.2020 do odwołania zniesione zostały opłaty naliczane za ich zwrot po wyznaczonym terminie. Opłaty te będą anulowane przy zwrocie książek.

Czy książki są odkażane, dezynfekowane?

Biblioteka nie prowadzi dezynfekcji zwracanych książek preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach czy alkoholu. Przyjęte od czytelników książki nie są włączane do księgozbioru, ale odkładane na okres 5 dni w wyznaczonym do tego miejscu i udostępniane po odbyciu kwarantanny.

Jak Biblioteka stara się zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom?

  • Przy wejściu do budynku oraz przy wejściu do Biblioteki dostępne są płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy czytelników o korzystanie z nich.
  • Obowiązkowe jest noszenie masek ochronnych i rękawiczek (pudełko z rękawiczkami znajduje się przy wejściu do Wypożyczalni).
  • W Wypożyczalni może przebywać tylko jeden czytelnik.
  • Stanowisko obsługi jest oddzielone pleksiglasem i dezynfekowane po każdym kontakcie z czytelnikiem.
  • Zwracane książki nie są włączane do księgozbioru, ale odkładane na okres 5 dni w wyznaczonym do tego miejscu i udostępniane po odbyciu kwarantanny.

Jak długo wirus utrzymuje się na książkach?

Książki są wprawdzie papierowe, ale ich okładki są pokryte tworzywami sztucznymi (laminowane, lakierowane) i wirus na ich powierzchni pozostaje prawdopodobnie znacznie dłużej niż na papierze. Zaleca się kilkudniową kwarantannę, po upływie której książki mogą być ponownie udostępnione.

Czy można korzystać z Czytelni?

Od 1.10.2020 Czytelnia jest otwarta dla czytelników. Z Czytelni może korzystać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby. Nie dopuszcza się pracy grupowej.

Książki z księgozbioru czytelnianego mogą być wypożyczone do domu na okres 14 dni, z wyjątkiem encyklopedii, słowników, atlasów, wydawnictw rzadkich i szczególnie cennych dla Biblioteki.

Wypożyczenia książek z Czytelni odbywają się w Wypożyczalni, wyłącznie na podstawie zamówień złożonych telefonicznie (14 65 65 555) lub pocztą elektroniczną (prolongata@mwse.edu.pl). Bibliotekarz przyjmujący zamówienie decyduje o tym, czy książka może zostać wypożyczona do domu.

Jak skorzystać z encyklopedii (np. „Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku”) czy słownika, jeśli nie są wypożyczane?

Bibliotekarz może zeskanować hasło/hasła z encyklopedii lub słownika i przesłać pdf na wskazany adres mailowy, jeśli czytelnik złoży takie zamówienie (drogą elektroniczną: prolongata@mwse.edu.pl lub telefonicznie: 14 65 65 555).

Czy można korzystać z czasopism?

Czasopisma nie są udostępniane do domu. Bibliotekarz może jednak zeskanować artykuł i przesłać pdf na wskazany adres mailowy, jeśli czytelnik wskaże tytuł artykułu, tytuł czasopisma, jego rocznik i numer (prolongata@mwse.edu.pl; tel. 14 65 65 555).

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Jestem studentem innej uczelni. Czy mogę korzystać z Biblioteki MWSE?

Osoby niebędące pracownikami lub studentami MWSE mogą korzystać wyłącznie z wypożyczeń na miejscu (w czytelni) na podstawie karty czytelnianej. Karta jest wydawana w czytelni na okres jednego roku (licząc od daty zapisu). Jej koszt to 50,00 złotych.

Jestem absolwentem MWSE. Czy nadal mogę korzystać z Biblioteki?

Absolwenci MWSE mogą korzystać wyłącznie z wypożyczeń na miejscu (w Czytelni) na podstawie karty czytelnianej. Karta jest wydawana w czytelni na okres jednego roku (licząc od daty zapisu). Jej koszt to 50,00 złotych.

Ile książek można wypożyczyć?

Student może wypożyczyć do 5 książek równocześnie.

Piszę pracę licencjacką/magisterską. Czy mogę wypożyczyć więcej niż 5 książek?

Studenci ostatniego roku, przygotowujący prace dyplomowe mogą indywidualnie ubiegać się o zwiększenie limitu wypożyczeń do 10 woluminów. Decyzję o zwiększeniu limitu wypożyczeń podejmuje bibliotekarz dyżurny.

Czy książki można przedłużać telefonicznie/ mailem?

Termin zwrotu książek może być przedłużony telefonicznie/ mailem. Czytelnik może także prolongować książki samodzielnie, logując się na swoje konto w katalogu bibliotecznym. W przypadku, gdy książka wypożyczona była rezerwowana przez innego czytelnika, termin zwrotu pozostanie niezmieniony (czytelnik jest o tym informowany).

Czy w Bibliotece można przeglądać prace licencjackie i magisterskie absolwentów MWSE?

Biblioteka nie gromadzi i nie udostępnia prac dyplomowych. Prace są przechowywane w archiwum uczelnianym, a zasady ich udostępniania reguluje Zarządzenie R-14/3/2001 rektora MWSE z 1 lutego 2001 r.

Czy mogę zarezerwować książki przez Internet?

Rezerwacja książek jest możliwa po uprzednim zalogowaniu się czytelnika na indywidualne konto w katalogu bibliotecznym. Rezerwacja dotyczy wyłącznie książek, które są w danym momencie wypożyczone przez czytelników.
Książki, które nie zostały wypożyczone czytelnikom (znajdują są dostępne w bibliotece mogą być zamawiane (po uprzednim zalogowaniu) codziennie w godzinach, kiedy biblioteka jest zamknięta (od 17:00 do 9:00 następnego dnia).

Zapomniałem karty bibliotecznej. Czy mogę wypożyczyć książki?

Decyzję podejmie bibliotekarz dyżurujący. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wypożyczenie na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego. Łatwiej wtedy jednak o pomyłkę.

Czy kolega/ koleżanka może wypożyczyć coś na moje konto, mając moją kartę biblioteczną?

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach osoba posiadająca konto biblioteczne może upoważnić kogoś do wypożyczeń w jej imieniu. Upoważnienie ważne jest przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (formularz upoważnienia dostępny jest w wypożyczalni – pobierz >>). Osoba upoważniona powinna się przy tym legitymować dodatkowym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Uwaga! Limit książek wypożyczonych przez jednego czytelnika pozostaje niezmieniony.

Upoważniemie koleżanki / kolegi z innej uczelni do wypożyczeń na własne konto może prowadzić do sytuacji, w której posiadacz karty nie będzie mógł korzystać z wypożyczeń (z uwagi na wykorzystanie limitu na koncie).

Czy ktoś może odebrać zamówione przeze mnie książki?

Osoba zgłaszająca się po odbiór książek musi dysponować kartą biblioteczną osoby zamawiającej i pisemnym upoważnieniem do wypożyczenia (formularz upoważnienia dostępny jest w wypożyczalni).

Nie mogę oddać książek w wyznaczonym terminie. Co zrobić?

Można poprosić kogoś o zwrot (rodzina, znajomi) lub przesłać książki pocztą (przesyłką poleconą lub priorytetową).

Można skontaktować się telefonicznie / mailem z bibliotekę w sprawie przedłużenia terminu wypożyczenia. (Uwaga! Jeżeli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika przedłużenie nie będzie możliwe).

Czy jest jakaś opłata za przetrzymanie książek?

Za zwrot książek po wyznaczonym terminie pobierana jest opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki za każdą z wypożyczonych książek.

Zgubiłem/am kartę biblioteczną. Co robić?

W przypadku zgubienia karty bibliotecznej należy jak najszybciej zgłosić się w bibliotece. Konto iblioteczne zostanie zablokowane aby uniemożliwić posłużenie się kartą przez osobę do tego nieuprawnioną.
Duplikat karty można uzyskać w wypożyczalni. Opłata za wydanie duplikatu wynosi 2,00 złote.

Zgubiłem/ skradziono mi książkę. Co robić?

Jak najszybciej zgłosić ten fakt w Bibliotece. Trzeba będzie odkupić to samo lub nowsze wydanie zgubionej książki. Jeżeli książka jest niedostępna w sprzedaży, bibliotekarz udzieli informacji jaką inną książkę czytelnik powinien zakupić dla biblioteki w zamian za zgubioną, lub jaką kwotę wpłacić.

Otrzymałem wezwanie do zwrotu książek. Opłata za ich przetrzymanie to kilkaset złotych. Nie mam takiej kwoty. Co robić?

Przede wszystkim niezwłocznie zwrócić książki. Dalsze przetrzymywanie ich spowoduje powiększenie kwoty do zapłaty. Opłatę można rozłożyć na raty. W przypadku gdy opłata za zwłokę wynosi więcej niż 50,00 zł bibliotekarz na prośbę czytelnika może przyjąć książkę/książki, których pozyskaniem biblioteka jest zainteresowana.

Ile osób mogę upoważnić do korzystania z mojego konta?

Upoważnienie można wystawić tylko jednej osobie.

Czy czasopisma można wypożyczać do domu?

Czasopisma są udostepniane wyłącznie na miejscu, w czytelni bibliotecznej.

Zmiana rozmiaru
Kontrast