FAQ / Otrzymałem wezwanie do zwrotu książek. Opłata za ich przetrzymanie to kilkaset złotych. Nie mam takiej kwoty. Co robić?

Przede wszystkim niezwłocznie zwrócić książki. Dalsze przetrzymywanie ich spowoduje powiększenie kwoty do zapłaty. Opłatę można rozłożyć na raty. W przypadku gdy opłata za zwłokę wynosi więcej niż 50,00 zł bibliotekarz na prośbę czytelnika może przyjąć książkę/książki, których pozyskaniem biblioteka jest zainteresowana.

Posted in: Korzystanie ze zbiorów

Zmiana rozmiaru
Kontrast