Opłaty

Rodzaj opłaty
Wysokość opłaty (zł)
Uwagi dodatkowe
   wydruki 0,20 wydruk jednostronny czarno-biały
0,35 wydruk dwustronny czarno-biały
0,30 wydruk jednostronny kolorowy – drukarka atramentowa
0,55 wydruk dwustronny kolorowy – drukarka atramentowa
0,90 wydruk jednostronny kolorowy – drukarka laserowa
1,80 wydruk dwustronny kolorowy – drukarka laserowa
kserokopie 0,50 1 strona z czasopisma oprawnego
0,30 1 strona z książki
karta czytelniana 50,00 opłata dla osób niebędących pracownikami / studentami MWSE
duplikat karty bibliotecznej /czytelnianej 2,00
wypożyczenie międzybiblioteczne 7,00 zryczałtowana opłata za wypożyczenie 1 woluminu
przetrzymanie książek 0,30 każdy dzień zwłoki (książki z Wypożyczalni)
10,00 każdy dzień zwłoki (książki z Czytelni)
2,00 każda godzina zwłoki (wypożyczenie poza Czytelnię)

Zmiana rozmiaru
Kontrast