Rezerwacje i zamówienia

rezerwacje i zamówienia duże

Rezerwacja książek wypożyczonych

Rezerwacja dotyczy wyłącznie książek wypożyczonych przez czytelników. Użytkownik może, korzystając z katalogu on-line, zarezerwować książkę wypożyczoną przez inną osobę. W tym celu należy zalogować się do konta czytelnika, wybrać właściwą pozycję i nacisnąć przycisk „Rezerwuj”. Funkcja ta nie jest aktywna w przypadku książek udostępnianych na miejscu, książek, które nie są przeznaczone do wypożyczania na zewnątrz, a także tych, których przynajmniej jeden egzemplarz jest w danym momencie dostępny.

Czytelnik rezerwujący książkę jest informowany, które miejsce w kolejce rezerwacji zajmuje jego zgłoszenie. Informacje o rezerwacji są przesyłam przez system automatyczne na podane w bibliotece konto e-mail czytelnika.

Po powrocie książki do biblioteki rezerwacja zmienia się automatyczne w zamówienie. Czytelnik jest o tym fakcie informowany mailem, a na jego koncie pojawia się informacja o oczekujących książkach w zakładce „Zamówienia”.

Książka rezerwowana powinna być odebrana przez Czytelnika w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia jej powrotu do Biblioteki. Po upłynięciu tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

O kolejności wypożyczania rezerwowanych książek decyduje kolejność zgłoszonych rezerwacji. Czytelnik może dokonać rezerwacji 5 książek.

Zamówienia książek dostępnych

Jeżeli książka jest dostępna do wypożyczenia opcja rezerwacji nie jest aktywna. Czytelnik może książkę zamówić, logując się na swoje konto, wybierając właściwą pozycję i włączając przycisk „Zamów”.

Zamówienia książek oznaczonych sygnaturą „Wyp.” są realizowane kolejnego dnia po złożeniu zamówienia, książki oznaczane sygnaturą „Mag.” są gotowe do odbioru nie wcześniej niż drugiego dnia po złożeniu zamówienia.

Ze względu na organizację udostępniania zbiorów bibliotecznych (swobodny dostęp do księgozbioru zarówno w Czytelni jak i Wypożyczalni) system zdalnych zamówień jest aktywny wyłącznie wtedy, kiedy biblioteka jest nieczynna (poniedziałek – piątek od godziny 17:00 do 8:00 kolejnego dnia oraz od godz. 15:00 w sobotę do 8:00 w poniedziałek).

Uwaga! W czasie zawieszenia zjazdów i ograniczeń w dostępie do zbiorów bibliotecznych zamówienia są aktywne przez cały dzień!

Książki zamawiane należy odebrać w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym okresie zamówienia są automatycznie anulowane.

Opcja zamówień jest dostępna wyłącznie poprzez katalog internetowy.

Wejście do katalogu online

Zmiana rozmiaru
Kontrast