Bazy własne

Pracownicy i studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do pełnych tekstów książek udostępnianych w formie plików pdf na uczelnianej platformie edukacyjnej. Są to polecane przez  nauczycieli akademickich wydawnictwa, których nakład został wyczerpany, a Biblioteka nie posiada egzemplarzy drukowanych.

Dostęp do książek na platformie edukacyjnej mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające konta na tej platformie. Użytkownicy nieposiadający konta mogą je samodzielnie założyć, postępując zgodnie z  instrukcją.

Po zalogowaniu się na platformie edukacyjnej należy wybrać kurs „Zasoby elektroniczne”. Dostęp do kursu chroniony jest kluczem dostępu – hasłem, które czytelnicy uzyskać mogą w Bibliotece. Hasło to jest konieczne wyłącznie przy pierwszym logowaniu się do kursu.

ZN baner dużyUżytkowników Biblioteki zapraszamy ponadto na stronę internetową publikowanego przez Uczelnię czasopisma naukowego „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”. Wszystkie artykuły opublikowane w tym czasopiśmie dostępne są na stronie w formie plików pdf.  Artykuły opublikowane drukiem w języku angielskim udostępnione zostały dodatkowo w języku polskim, w formacie html.

Wyszukiwanie tekstów może być prowadzone z wykorzystaniem indeksu tematycznego, autorskiego, a także według numerów czasopisma.

Zmiana rozmiaru
Kontrast