Web of Science

Dostęp do bazy realizowany w ramach licencji krajowej finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych , w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 12000 czasopism indeksowanych na bieżąco. Indeksy cytowań są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).

wejście do bazy

Zmiana rozmiaru
Kontrast