Zdalny dostęp

Zdalny dostęp dużyDo korzystania ze zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uprawnieni są wyłącznie studenci (studiów pierwszego i drugiego stopnia,  a także studiów podyplomowych wszystkich kierunków / obszarów tematycznych) oraz pracownicy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne.

Zdalny dostęp obejmuje wszystkie bazy, które Biblioteka udostępnia (IBUK, EBSCO, Springer Link, Science Direct, Scopus, Web of Science, Wiley)

Aby uzyskać zdalny dostęp czytelnik musi złożyć w Bibliotece MWSE deklarację, na podstawie której w ciągu 7 dni od daty złożenia zakładane jest konto dostępu do serwera proxy. Nazwa użytkownika (login) i hasło dostępu do zasobów elektronicznych (serwera proxy) są identyczne jak w przypadku logowania na indywidualne konto czytelnika w internetowym katalogu zbiorów bibliotecznych.

Składając deklarację, użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania informacji o sposobie logowania osobom trzecim. Wszelkie nadużycia w tym zakresie mogą spowodować zamknięcie przydzielonego czytelnikowi indywidualnego dostępu do zasobów elektronicznych.

Konfiguracja przeglądarki internetowej

Zdalny dostęp wymaga ponadto właściwej konfiguracji przeglądarki internetowej. Informacje jak skonfigurować najczęściej wykorzystywane przeglądarki internetowe znajdziecie Państwo w załączonych instrukcjach.

Logo przeglądarki Instrukcja
explorer  Konfiguracja_proxy_IE PDF 562 KB
mozilla  Konfiguracja_proxy_firefox3 PDF 332 KB
opera Konfiguracja_proxy_opera PDF 315 KB
chrome  Konfiguracja_proxy_chrome-1 PDF 547 KB

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast