Polskie zasoby wydawnicze

W ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki na wspólnej platformie obsługiwanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego i Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego udostępniane są polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne opracowywane na podstawie czasopism, a także pełne teksty książek naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Nazwa bazy Rodzaj bazy Tematyka Zawartość
AGRO bibliograficzna nauki przyrodnicze, rolnicze, techniczne artykuły z polskich czasopism
BazEkon bibliograficzna/
pełnotekstowa
nauki ekonomiczne i pokrewne artykuły z polskich czasopism (w tym zeszytów naukowych uczelni wyższych)
BazHum bibliograficzna/ pełnotekstowa nauki humanistyczne i społeczne artykuły z  polskich czasopism
BazTech bibliograficzna/ pełnotekstowa nauki techniczne, ścisłe i ochrona środowiska artykuły z polskich czasopism
CEJSH bibliograficzna/
pełnotekstowa
nauki humanistyczne i społeczne artykuły z czasopism wydawanych w krajach Europy Środkowej
DML-PL pełnotekstowa matematyka artykuły z polskich czasopism
Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych pełnotekstowa nauki przyrodnicze artykuły z polskich czasopism
Książki z zakresu humanistyki i nauk społecznych pełnotekstowa nauki humanistyczne i społeczne książki