Polskie zasoby wydawnicze

W ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki na wspólnej platformie obsługiwanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego i Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego udostępniane są polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne opracowywane na podstawie czasopism, a także pełne teksty książek naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Lp. Nazwa bazy Rodzaj bazy Tematyka Zawartość
1. AGRO bibliograficzna nauki przyrodnicze, rolnicze, techniczne artykuły z polskich czasopism
2. BazEkon bibliograficzna/
pełnotekstowa
nauki ekonomiczne i pokrewne artykuły z polskich czasopism (w tym zeszytów naukowych uczelni wyższych)
3. BazHum bibliograficzna/ pełnotekstowa nauki humanistyczne i społeczne artykuły z  polskich czasopism
4. BazTech bibliograficzna/ pełnotekstowa nauki techniczne, ścisłe i ochrona środowiska artykuły z polskich czasopism
5. CEJSH bibliograficzna/
pełnotekstowa
nauki humanistyczne i społeczne artykuły z czasopism wydawanych w krajach Europy Środkowej
6. DML-PL pełnotekstowa matematyka artykuły z polskich czasopism
7. Biblioteka Nauki bibliograficzna/
pełnotekstowa
nauki społeczne, humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze artykuły z czasopism indeksowanych w bazach wymienionych w punktach 1-6 – umożliwia równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz
8. CeON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) pełnotekstowa wielodziedzinowa artykuły naukowe, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie
9. Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych pełnotekstowa nauki przyrodnicze artykuły z polskich czasopism
10. Książki z zakresu humanistyki i nauk społecznych pełnotekstowa nauki humanistyczne i społeczne książki
11. CeON Agregator wyszukiwarka prac naukowych wielodziedzinowa umożliwia równoczesne przeszukiwanie wielu repozytoriów polskich uczelni wyższych, gdzie zamieszczane są pełne prac naukowych: artykułów z czasopism, książek, materiałów konferencyjnych, rozpraw doktorskich

 

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast