Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Przygotowując prace licencjackie i magisterskie, często korzystacie Państwo z opublikowanych prac innych autorów (książek, artykułów z czasopism), odwołujecie się do informacji zamieszczonych na stronach internetowych. Powołania w tekście świadczą o znajomości literatury przedmiotu, wzbogacając jednocześnie tekst pracy. Każdemu cytatowi i powołaniu w tekście powinien towarzyszyć komentarz (przypis bibliograficzny), odsyłający do dokumentu źródłowego, z którego został zaczerpnięty.

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych (powołań w tekście na prace innych autorów) regulują polskie normy PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne: zawartość, forma i struktura oraz PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne: dokumenty elektroniczne i ich części.

Normy te określają jakie informacje o cytowanej publikacji powinny się znaleźć w opisie bibliograficznym, z jakich źródeł je czerpać, jak tworzyć powołania w tekście i jak łączyć je z przypisami identyfikującymi powoływane publikacje.

Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone na naszej stronie, pomogą Państwu w rozwiązaniu podstawowych problemów, związanych ze sporządzaniem przypisów w pracach zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich. Ponieważ informacje zamieszczone na naszej stronie nie są wyczerpujące, wszystkim zainteresowanym polecamy powoływane wcześniej teksty norm PN-ISO 690 oraz PN-ISO 690-2, dostępne w czytelni bibliotecznej.

Zobacz też źródła in formacyjne dla poszczególnych kierunków studiów.

Zmiana rozmiaru
Kontrast