Fragment elektronicznego wydawnictwa zwartego

Ten format opisu stosuje się w przypadku powołania na fragment dokumentu, wymagający kontekstu dokumentu macierzystego (wycinek tekstu np. rozdział nie stanowiący niezależnej jednostki). Jeżeli fragment wydawnictwa można traktować jako jednostkę niezależną bez utraty sensu, zaleca się powoływać na niego jak na artykuł.

Opis podstawowy

Opis bibliograficzny fragmentu wydawnictwa zwartego (bazy danych, programu komputerowego) zawierający wyłącznie elementy obowiązkowe:
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł. [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji, Tytuł fragmentu. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Numer znormalizowany.

Dla dokumentów dostępnych online:
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł. [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji [data dostępu]. Tytuł fragmentu. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Opis pełny

Opis bibliograficzny fragmentu wydawnictwa zwartego (bazy danych, programu komputerowego) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne:
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł. [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji [data dostępu]. Oznaczenie rozdziału lub równorzędne oznaczenie fragmentu. Tytuł fragmentu. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Uwagi. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Przykłady:

  • MAJTA, Mariusz. Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw [online]. Wrocław: EBIB, 2005 [dostęp: 7 marca 2006]. Cześć 4: Kształtowanie się europejskiej idei społeczeństwa informacyjnego, s.1 – 18. Publikacje EBIB nr 1. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/pub/001/majta_04.pdf. ISBN 83-921757-0-0>.
  • Kodeks pracy z bieżącą aktualizacją i komentarzem [CD-ROM]. Stan prawny na 15 grudnia 2005. Tarnobrzeg: Tarbonus, cop. 2005. Akty prawne: komentarz do ustawy kodeks pracy (K) dział trzeci: Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia (art. 77-93), rozdz. 2: Ochrona wynagrodzenia za pracę, art.84, komentarz pkt 2. Wymagania systemowe: Windows 95 lub wyższy. ISBN 83-88768-76-X.
Zmiana rozmiaru
Kontrast