O bibliotece

Wypożyczalnia 4Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie jest biblioteką naukową, dążącą do zapewnienia pracownikom i studentom MWSE dostępu do informacji o najnowszych krajowych i światowych osiągnięciach nauki w dziedzinie organizacji i zarządzania, finansów i rachunkowości oraz pedagogiki. Poprzez organizację zaplecza informacyjnego, wspiera realizowane w Uczelni zadania naukowo-badawcze i dydaktyczne.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, zapewnia profesjonalną obsługę i pomoc w zakresie wyszukiwania informacji oraz doskonalenia umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych użytkowników.

Zmiana rozmiaru
Kontrast