Zbiory specjalne

zbiory specjalne2aZbiory specjalne, gromadzone w Bibliotece Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, obejmują:

  • dokumenty audiowizualne (kasety magnetofonowe i płyty CD/DVD, wideokasety),
  • dokumenty elektroniczne (dyskietki i płyty CD/DVD) oraz
  • dokumenty kartograficzne (mapy, atlasy).

Zbiory te pełnią funkcję pomocniczą w procesie dydaktycznym.

Dokumenty audiowizualne to głównie kasety i płyty do nauczania języków obcych, wykorzystywane przez lektorów i wykładowców języka angielskiego i niemieckiego, rosyjskiego.

Wśród dokumentów elektronicznych znajdują się wydawnictwa prawnicze (prawo pracy, rachunkowość, prowadzenie działalności gospodarczej, wzory pism i umów), statystyczne (publikacje GUS i WUS) poradnikowe, słownikowe, encyklopedyczne. Zbiór ten uzupełniają dodatki do książek i czasopism publikowane na nośnikach elektronicznych.

Zbiory kartograficzne obejmują mapy turystyczne różnych regionów Polski, mapy samochodowe, plany miast, mapy państw europejskich i pozaeuropejskich wielkoformatowe mapy ścienne oraz atlasy.

Zmiana rozmiaru
Kontrast