Konto czytelnika

Każdy czytelnik będący pracownikiem lub studentem Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej ma możliwość zdalnej obsługi swojego konta bibliotecznego. System umożliwia:

  • przeglądanie wypożyczeń (przeglądanie historii wypożyczeń);
  • prolongatę (przesunięcie terminu zwrotu) wypożyczonych książek;
  • tworzenie zamówień na książki dostępne (przeglądanie listy w podziale na: nowe, przygotowane, zrealizowane, wygasłe, anulowane);
  • rezerwację książek wypożyczonych przez innych czytelników;
  • korespondencję z Biblioteką (wysyłanie i odbieranie wiadomości).

Informacje o operacjach dokonywanych na koncie, jak również o przygotowanych dla czytelnika zamówieniach przesyłane są przez system na podany przez czytelnika adres poczty elektronicznej. Adres ten, podobnie jak hasło, może zostać zmieniony po zalogowaniu się do systemu.

Uwaga! Osoby niebędące pracownikami lub studentami MWSE, uprawnione do wypożyczeń na miejscu, nie mogą korzystać ze zdalnego dostępu do zbiorów bibliotecznych, tworzyć zamówień i rezerwować książek.

Studenci – logowanie

Katalog –  wybór „Moje konto” lub „Zaloguj się”
Login: nr albumu
Hasło: mwse i numer albumu (jako ciąg znaków)

Przykład:
nr albumu studenta to 43851
Login: 43851
Hasło: mwse43851

Pracownicy – logowanie

Katalogi –  wybór „Moje konto” lub „Zaloguj się”
Login: pierwsza litera imienia i nazwisko (jako ciąg znaków bez polskich znaków)
Hasło: data urodzenia (w formacie rrrr-mm-dd)

Przykład:
Łukasz Widłak, ur 26 maja 1979 r.
Login: lwidlak
Hasło: 1979-05-26

Zmiana rozmiaru
Kontrast