Karta biblioteczna

Karta biblioteczna jest dokumentem wydawanym wyłącznie pracownikom i studentom Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.  Dokument ten upoważnia do wypożyczeń do domu (w Wypożyczalni bibliotecznej) oraz na miejscu (w Czytelni). Karta jest ważna wyłącznie w okresie zatrudnienia / studiów w MWSE.  Karty biblioteczne wydawane są w Wypożyczalni.

Aby otrzymać kartę biblioteczną należy przedłożyć:

  • pracownicy – dowód osobisty
  • studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia – legitymację studencką
  • słuchacze studiów podyplomowych –  dowód osobisty i indeks

oraz wypełnić formularz (dostępny w Wypożyczalni). Czytelnik nie wnosi żadnej opłaty za wydanie karty. Dokument nie może być odstępowany innym osobom.
W przypadku zgubienia / kradzieży karty bibliotecznej należy zgłosić ten fakt w Wypożyczalni osobiście, telefonicznie (14 65 65 555) lub pocztą elektroniczną (biblio@mwse.edu.pl). Konto czytelnicze zostanie zablokowane do czasu uzyskania nowej karty. Opłata za wydanie nowej karty bibliotecznej wynosi 2,00 zł.

Karta czytelniana

Karta czytelniana jest wydawana osobom niebędącym pracownikami i studentami Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.  Karta ta uprawnia do korzystania na miejscu ze wszystkich materiałów zgromadzonych w Bibliotece w granicach nie utrudniających dostępu do zbiorów pracownikom i studentom MWSE.

Aby otrzymać kartę należy przedłożyć:

  • dowód osobisty lub
  • legitymację studencką.

Karta czytelniana jest ważna tylko z dokumentem na podstawie którego została wydana. Opłata za kartę wynosi 50,00 złotych. Okres ważności karty czytelnianej to jeden rok. Po upłynięciu tego terminu można przedłużyć ważność karty na kolejny rok wnosząc opłatę (50,00 zł). Uprawnienia wynikające z posiadania karty czytelnianej nie mogą być przeniesione na inną osobę.

W przypadku zgubienia / kradzieży karty czytelnianej należy zgłosić ten fakt w Czytelni osobiście, telefonicznie (14 65 65 555) lub pocztą elektroniczną (biblio@mwse.edu.pl). Konto czytelnicze zostanie zablokowane do czasu uzyskania nowej karty. Opłata za wydanie nowej karty czytelnianej wynosi 2,00 zł.

Zmiana rozmiaru
Kontrast