Bibliotekarze w Tallinie

Maj to w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej miesiąc szkoleń wyjazdowych organizowanych w ramach programu Erasmus+. W dniach 27-31 maja 2019 r. pracownicy Biblioteki Lidia Matuszewska i Beata Topolska oraz nauczyciele akademiccy – mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad (Katedra Zarządzania) oraz mgr Paweł Bełzowski (Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych) przebywali w uczelni partnerskiej w Tallinnie. Estonian Academy of Security Sciences, mająca swoją siedzibę w stolicy Estonii, jest państwową uczelnią zawodową podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Uczelnia powstała w 1992 r. i kształci przyszłych pracowników  policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, służb ratowniczych i policji skarbowej.

– Nasze szkolenie dotyczyło nowoczesnych źródeł informacji w bibliotekach, organizacji repozytoriów uczelnianych oraz współpracy bibliotekarzy z pracownikami naukowymi. Estonia jest krajem o wysokim stopniu rozwoju technologii informacyjnych. Dzieci uczą się tutaj programowania już w wieku 7-8 lat. W 2000 r. prawo dostępu do Internetu zostało wpisane w tym kraju do konstytucji, a wszystkie sprawy urzędowe można załatwić online. Studenci uczelni, którą odwiedziliśmy nie otrzymują legitymacji studenckich, a informacja o podjętych studiach wyższych jest zapisywana na elektronicznym dowodzie osobistym, który jest jednocześnie dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, identyfikatorem podczas logowania do systemu bankowego, usług administracyjnych, zdrowotnych, a nawet biletem w komunikacji miejskiej – mówi mgr Lidia Matuszewska, dyrektor Biblioteki MWSE.

– W lutym bieżącego roku uruchomiono nowy budynek uczelni w Tallinnie. Mieści się tam m.in. biblioteka uczelniana. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej infrastruktury, którą dysponuje nasz partner. Mieliśmy okazję zobaczyć sale, w których odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym symulacje komputerowe będące elementem szkolenia przyszłych pracowników służb mundurowych, które mają przygotować studentów do właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych, zagrażających życiu – dodaje mgr Beata Topolska, uczestnicząca w szkoleniu.

Wyjazd był także okazją do poznawania architektury, zabytków i muzeów Tallinna oraz dziedzictwa kulturowego Estonii.

Zmiana rozmiaru
Kontrast