Ibuk Libra

Zapraszamy Państwa do korzystania z bazy Ibuk Libra – pierwszej i największej w Polsce czytelni online podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Od 2011 r. Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do książek z zakresu organizacji i zarządzania, finansów i rachunkowości, samorządu terytorialnego oraz nauk pedagogicznych. Książki dostępne w ramach abonamentu można czytać na wszystkich komputerach pracujących w sieci uczelnianej bez konieczności logowania. Z tej samej książki może jednocześnie korzystać pięciu czytelników. Platforma Ibuk oferuje ponadto szereg publikacji w dostępie otwartym. Łączna liczba książek, z których korzystać mogą użytkownicy Biblioteki MWSE na podstawie umowy, to 2348.

Biblioteka dysponuje również indywidualnymi kodami dostępu (kodami PIN), które umożliwiają korzystanie z książek elektronicznych na komputerach domowych (Jak zacząć używać?). Kody te mogą być udostępnione wyłącznie pracownikom i studentom Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Dostęp do książek w wersji elektronicznej czytelnicy mogą uzyskać bezpośrednio poprzez stronę wydawcy: http://libra.ibuk.pl lub katalog online Biblioteki MWSE, gdzie w opisie bibliograficznym książek dostępnych w wersji online zamieszczono odnośniki do platformy Ibuk.

Zachęcamy użytkowników do korzystania z nowej aplikacji myIBUK, która umożliwia pracę z tekstem na urządzeniach mobilnych oraz logowanie się poprzez indywidualne konto na Facebook oraz Google. Pozwala też na udostępnianie sporządzonych notatek i ich fragmentów innym użytkownikom tych serwisów.

Uwaga! Aby korzystać z aplikacji myIBUK należy zarejestrować się jako użytkownik serwisu (podać adres e-mail, ustalić hasło) i wczytać otrzymany w Bibliotece kod dostępu (tzw. PIN). Założenie osobistego konta myIBUK umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem. Logując się, czytelnik zarejestrowany jest już zawsze rozpoznawany przez system i może korzystać z tych zasobów i funkcjonalności, do których ma uprawnienia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z instrukcją korzystania z platformy IBUK Libra (dotyczących m.in. rejestracji i logowania, korzystania z narzędzia Półka myIBUK):

Zmiana rozmiaru
Kontrast