Zarządzanie

Baza Opis zawartości
EKONOMIA ONLINE serwis zawiera informację o źródłach naukowych z dziedziny ekonomii dostępnych w Internecie. Serwis jest tworzony i administrowany przez pracowników Biblioteki Głównej  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
BAZEKON — tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bieżąca, adnotowana bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych. Zamieszcza wybrane, pełne teksty artykułów (w tym Zeszytów Naukowych UEK).
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH) — bibliograficzno-pełnotekstowa, zamieszcza artykuły naukowe dotyczące nauk społecznych, które ukazały się w czasopismach polskich, słowackich, czeskich, węgierskich.
logo pol-index POL-INDEX — zawiera informacje o artykułach opublikowanych w polskich czasopismach naukowych.
CEON AGREGATOR – umożliwia równoczesne przeszukiwanie wielu repozytoriów polskich uczelni wyższych, gdzie zamieszczane są pełne teksty prac naukowych: artykułów z czasopism, książek, materiałów konferencyjnych, rozpraw doktorskich
 logo UEK WORLD BANK  — katalog wydawnictw (monografii, serii, czasopism i dokumentów elektronicznych) Banku Światowego. Stanowią one zasób Biblioteki Depozytowej Banku Światowego zlokalizowanej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera źródła wydane do 2009 r.
  BAZA EURO — tworzona i udostępniana przez Bibliotekę Główną UEK jest katalogiem wydawnictw (monografii, serii, czasopism i dokumentów elektronicznych) Urządu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Office for Official Publications of the European
Communities) w Luksemburgu. Zasięg chronologiczny 1995 roku.
logo_bn PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY — bieżąca bibliografia narodowa, opracowywana przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie na podstawie egzemplarza obowiązkowego. Rejestruje wydawnictwa zwarte, ukazujące się w Polsce i Polski dotyczące. Zasięg chronologiczny bazy: od 1976 roku. Baza aktualizowana jest na bieżąco.
logo_bn BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM – opracowywana przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rejestruje wybrane materiały z wydawnictw ciągłych, wpływających do BN jako egzemplarz obowiązkowy. Zasięg chronologiczny bazy: od 1996 r. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.
Artykuły wydane po 2005 r.
Artykuły wydane w latach 1996-2004.
nukat_logo1 NUKAT katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich. Od 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKAT dane o swoich bieżących i starszych nabytkach. Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w NUKAT znajduje się lista bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.
ebsco EBSCO — pakiet podstawowy obejmujący 12 baz z zakresu różnych dziedzin wiedzy, udostępniany jest w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
springer link SPRINGER LINK  — wielodziedzinowa elektroniczna kolekcja czasopism niemieckiego wydawnictwa Springer Verlag, baza udostępniana jest w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
sciencedirect1 SCIENCE DIRECT — wielodziedzinowa elektroniczna kolekcja czasopism holenderskiego wydawnictwa Elsevier, udostępniana w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
scopus SCOPUS — produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, udostępniana wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
WileyOnlineLibrary WILEY ONLINE LIBRARY — wielodziedzinowa kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych. Udostępniana wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
repec RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS — otwarte archiwum z zakresu wiedzy ekonomicznej.
gus GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY — Portal Informacyjny – informacja statystyczna dotycząca Polski
 BAS BIURO ANALIZ SEJMOWYCH — ekspertyzy i opinie dotyczące polskiego ustawodawstwa.
doajnowy DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ)  — lista pełnotekstowych czasopism naukowych dostępnych bez opłat. Tworzona na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Wielodziedzinowa
UniLogo2007 ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK  — baza pełnotekstowych czasopism naukowych, prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu Umożliwia dostęp do ok. 25656 darmowych tytułów. Baza w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej. Wielodziedzinowa.
highWire HIGH WIRE PRESS — archiwum pełnotekstowych czasopism naukowych udostępnianych bez opłat. Wielodziedzinowa.
logo_isap INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH — baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 do chwili obecnej.

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast