Nature i Science

Nature

Międzynarodowy tygodnik naukowy. Jedno z najstarszych  (ukazuje się od 1869 r.), najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych czasopism naukowych (współczynnik wpływu według firmy Thomson Reuters – wydawcy czasopisma Journal Citation Reports – w 2013 r. wyniósł 42.351). Czasopismo publikuje prace naukowe dotyczące wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych. Licencja krajowa „Nature” pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych.

wejście do bazy

Science

Założone w 1880 r. amerykańskie czasopismo naukowe z zakresu nauk ścisłych, obecnie wydawane przez American Association for the Advacement of Science. Czasopismo publikuje prace z zakresu nauk ścisłych. Jest cenione i często powoływane w środowisku naukowym. Jego współczynnik wpływu (impact factor) według Journal Citation Reports w 2013 r. wyniósł 31,477. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

wejście do bazy

Zmiana rozmiaru
Kontrast