Pedagogika

 

Baza Opis zawartości
PBC nowe PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA – oferuje dostęp do pełnych tekstów materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Tworzona jest przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Obejmować będzie monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece).
uniwersytet opolski PEDAGOG – baza bibliograficzna, zawierająca informacje o książkach i artykułach z zakresu nauk o wychowaniu. Serwis jest tworzony i administrowany przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (CEJSH) — bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych, zamieszcza artykuły naukowe dotyczące nauk społecznych, które ukazały się w czasopismach polskich, słowackich, czeskich, węgierskich.
logo bazhum BAZHUM  pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów, a w bazie pełnotekstowej ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów.
CEON AGREGATOR – umożliwia równoczesne przeszukiwanie wielu repozytoriów polskich uczelni wyższych, gdzie zamieszczane są pełne teksty prac naukowych: artykułów z czasopism, książek, materiałów konferencyjnych, rozpraw doktorskich
logo fbc FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH serwis zawierający dostępne online zbiory polskich instytucji nauki i kultury (w tym zdigitalizowane druki zwarte i czasopisma naukowe).
 logo_bn PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY – bieżąca bibliografia narodowa, opracowywana przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie na podstawie egzemplarza obowiązkowego. Rejestruje wydawnictwa zwarte, ukazujące się w Polsce i Polski dotyczące. Zasięg chronologiczny bazy: od 1976 roku. Baza aktualizowana jest na bieżąco.
 logo_bn BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM – opracowywana przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rejestruje wybrane materiały z wydawnictw ciągłych, wpływających do BN jako egzemplarz obowiązkowy. Zasięg chronologiczny bazy: od 1996 r. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.
Artykuły wydane po 2005 r.
Artykuły wydane w latach 1996-2004.
 nukat_logo1 NUKAT – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich. Od 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKAT dane o swoich bieżących i starszych nabytkach. Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w NUKAT znajduje się lista bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.
 ebsco EBSCO – pakiet podstawowy obejmujący 12 baz z zakresu różnych dziedzin wiedzy, udostępniany jest w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
 springer link SPRINGER LINK – wielodziedzinowa elektroniczna kolekcja czasopism niemieckiego wydawnictwa Springer Verlag, baza udostępniana jest w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
 sciencedirect1 SCIENCE DIRECT – wielodziedzinowa elektroniczna kolekcja czasopism holenderskiego wydawnictwa Elsevier, udostępniana w ramach licencji krajowej wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
 scopus SCOPUS – produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, udostępniana wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
 WileyOnlineLibrary WILEY ONLINE LIBRARY – wielodziedzinowa kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych. Udostępniana wyłącznie na komputerach w sieci uczelnianej lub poprzez uczelniany serwer proxy – tylko dla osób posiadających konta.
 education research global observatory DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARY JOURNALS IN EDUCATION – wyszukiwarka pełnotekstowych recenzowanych czasopism elektronicznych z dziedziny edukacji.
 ERA NOWE EDUCATION RESEARCH ABSTRACTS (ERA) – zawiera abstrakty ponad 500 międzynarodowych czasopism zajmujących się badaniami w dziedzinie edukacji. Przeznaczona jest dla badaczy, studiujących oraz praktyków w tej dyscyplinie. Po rejestracji istnieje możliwość 30-dniowego bezpłatnego dostępu do bazy.
 psycline PSYCLINE – przewodnik po czasopismach z dziedziny psychologii i nauk społecznych dostępnych w sieci. Indeks zawiera 1800 czasopism online w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i holenderskim. Może służyć do wyszukiwania czasopism z określonych przedmiotów (edukacja, rodzina, dziecko, percepcja, zdrowie, osobowość, psychoanaliza, psychologia społeczna itd.), do przeglądania spisów treści i abstraktów oraz wyszukiwania artykułów online.
 doajnowy DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) – lista pełnotekstowych czasopism naukowych dostępnych bez opłat. Tworzona na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Wielodziedzinowa
 UniLogo2007 ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK – baza pełnotekstowych czasopism naukowych, prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu Umożliwia dostęp do ok. 25656 darmowych tytułów. Baza w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej. Wielodziedzinowa.
 highWire HIGH WIRE PRESS – archiwum pełnotekstowych czasopism naukowych udostępnianych bez opłat. Wielodziedzinowa.
 logo_isap INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH – baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918  do chwili obecnej.

 

CZASOPISMA PEŁNOTEKSTOWE

tytuł opis
Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn jest ogólnopolskim, profesjonalnym wydawnictwem o charakterze historyczno-oświatowym. Zamieszcza: artykuły i rozprawy, materiały, z kalendrza historycznego, prezentacje, wydawnictwa, życie naukowe oraz kronikę Towarzystwa Historii Edukacji
Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo Kwartalnik, wydawany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W centrum rozważań teoretycznych i dociekań empirycznych czasopisma jest osoba z niepełnosprawnością.
Edukacja Międzykulturowa Rocznik, wydawany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Celem periodyku jest promowanie polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechnianie jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym.
Edukacja Ustawiczna Dorosłych Kwartalnik. Artykuły dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy.
Edukacja Technika Informatyka Kwartalnik. Tematyka: Problemy edukacji technicznej i zawodowej, Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej.
Forum Logopedyczne Forum Logopedyczne jest czasopismem wydawanym przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Periodyk zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, poglądowe z zakresu logopedii i nauk współdziałających z nią.
Języki Obce w Szkole Kwartalnik. Artykuły przedstawiają opracowania dotyczące zagadnień glottodydaktycznych, tendencji i metod w nauczaniu języków obcych oraz materiały dydaktyczne.
Nowa Szkoła Miesięcznik społeczno-pedagogiczny poświęcony głównie nowatorstwu pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem oświaty w Polsce i za granicą. Tematyka: szkolnictwo, nauczanie, wychowanie.
Pedagogika Rodziny Kwartalnik. W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.
Problemy Wczesnej Edukacji Kwartalnik. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją.
Przegląd Badań Edukacyjnych Półrocznik. Poświęcony raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej.
Przyjaciel Dziecka Półrocznik wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Tematyka: nauczanie, wychowanie, niepełnosprawność.
Studia Pedagogiczne Poruszane zagadnienia z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych: filozofii, psychologii, socjologii oraz dziedzin związanych z edukacją artystyczną.
Wychowanie w Rodzinie Półrocznik. Czasopismo jest poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym.
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Półrocznik. Tematyka: współczesne problemy wychowania  na poziomie przedszkola i edukacji w klasach I-III.

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast