Springer

Elektroniczna kolekcja czasopism niemieckiego wydawnictwa Springer Verlag, a także stopniowo powiększana kolekcja książek. Dostęp do bazy od 2010 r. realizowany jest w ramach ogólnokrajowej licencji w całości finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zarządzanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Licencja obejmuje wszystkie 1955 bieżących czasopism Springer i 93 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców (w latach 2010-2011). Licencja obejmuje także pełne archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996. Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz także lista tytułów wszystkich tomów w seriach książkowych), kolekcję 3009 e-książek wydanych w roku 2005 oraz kolekcję 9983 e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych.

wejście do bazy

Zmiana rozmiaru
Kontrast