Wypożyczenia międzybiblioteczne

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie Czytelnikowi materiałów, których Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. Nie są realizowane zamówienia na książki i wydawnictwa ciągłe dostępne w innych bibliotekach tarnowskich, do których osoba zamawiająca ma dostęp.

Kto może korzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych?

Wypożyczenia z innych bibliotek są realizowane wyłącznie dla pracowników i studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Składanie zamówień

Zamówienia na książki i artykuły z czasopism należy składać na przygotowanych w tym celu drukach w Czytelni bibliotecznej. Zamówienie powinno zawierać wszystkie, określone drukiem dane bibliograficzne.
Rewers zamówienia międzybibliotecznego PDF 53 KB.
Rewers zamówienia międzybibliotecznego DOC 47 KB

Warunki udostępniania

Sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni bibliotecznej, bez możliwości ich kserowania.
Termin zwrotu wypożyczonych materiałów określa biblioteka wypożyczająca.
Zamówione kserokopie artykułów z czasopism są własnością Zamawiającego po uiszczeniu opłaty naliczonej przez bibliotekę wysyłającą.

Opłaty

Czytelnik zobowiązany jest pokryć zryczałtowane koszty przesyłki poleconej i opakowania zabezpieczającego w wysokości 7,00 zł za 1 wypożyczony wolumen, a także wszelkie opłaty naliczone przez bibliotekę wypożyczającą.
Czytelnik zamawiający kserokopie artykułów z czasopism pokrywa koszty wykonania kserokopii oraz przesyłki zgodnie z fakturą, wystawioną przez bibliotekę wysyłającą.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica – nowa oferta Biblioteki MWSE

Baner Academica maly

Od marca 2016 r. użytkownicy Biblioteki MWSE mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej w Warszawie!

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiła do ogólnopolskiego systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Poprzez zarejestrowany terminal biblioteczny, zainstalowany w Wypożyczalni, użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej udostępnianych w postaci cyfrowej, w tym licznych podręczników, monografii naukowych oraz artykułów z czasopism, ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Zgromadzony księgozbiór liczy prawie 1,5 mln publikacji. Część zasobu jest udostępniana w sposób otwarty (tekst dokumentu jest widoczny na dowolnym komputerze w sieci Internet), pozostałe publikacje objęte są ochroną, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie na wydzielonym komputerze w Bibliotece MWSE.

CWPN Academica posiada odrębny katalog zbiorów, oferujący wyszukiwanie w trybie prostym i złożonym, sortowanie wyników i liczne filtry.

System umożliwia wyszukiwanie i rezerwacje publikacji na dowolnym komputerze, posiadającym dostęp do Internetu (np. komputerze domowym). Czytelnik może zaplanować swoją pracę na terminalu bibliotecznym, wybierając dzień i godziny korzystania z interesujących go publikacji.

Funkcja rezerwacji publikacji dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji należy dokonać osobiście w Bibliotece MWSE (pobierz oświadczenie użytkownika). Bibliotekarze nie przyjmują zgłoszeń telefonicznych i mailowych.

Zachęcamy Państwa do rejestracji w CWPN Academica. Dzięki terminalowi bibliotecznemu łatwo zgromadzicie Państwo materiały do prac dyplomowych czy przejściowych. Informacje o tym, jak korzystać z systemu znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika.

Zmiana rozmiaru
Kontrast