Wirtualna Biblioteka Nauki

Ikona bazy danych duży
Projekt Wirtualnej Biblioteki Nauki,  finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu jest zapewnienie  polskim instytucjom akademickim i naukowym dostępu do światowych zasobów wiedzy oraz krajowa archiwizacja tych zasobów. Udostępniane bazy danych mają służyć wsparciem w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, stanowią także istotną pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Obok publikacji zagranicznych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki udostępniane są polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie udostępnia swoim użytkownikom na podstawie ogólnokrajowej licencji akademickiej (realizowanej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki) kolekcje czasopism Elsevier, Springer i Wiley, czasopisma Science i Nature oraz bazy EBSCO, Scopus i Web of Knowledge.

Bazy danych udostępniane są Czytelnikom wyłącznie na komputerach bibliotecznych (dostęp w sieci MWSE poprzez identyfikację adresów IP). Licencje na korzystanie z czasopism elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych baz danych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie baz czasopism elektronicznych przez dystrybutora i utratę możliwości korzystania z nich również przez innych użytkowników.

Pracownicy i studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą uzyskać dostęp do baz danych z komputerów domowych. Dostęp ten jest realizowany poprzez automatyczny serwer proxy. Uzyskanie takiego dostępu wymaga założenia indywidualnego konta użytkownika (deklarację czytelnik składa osobiście w Bibliotece MWSE ) oraz konfiguracji przeglądarki internetowej. (Zdalny dostęp i konfiguracja przeglądarki internetowej)

Bazy udostępniane w ramach licencji krajowej

opis bazy wejście
opis bazy wejście
opis bazy wejście
opis bazy wejście wejście z serwera ICM
  opis bazy wejście
 springer link opis bazy wejście wejście z serwera ICM
opis bazy wejście
  opis bazy wejście WoS – wejście z serwera ICM

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast