Kwerendy i szkolenia

Realizacja usług informacyjnych w Bibliotece MWSE odbywa się w oparciu o zbiory biblioteczne (drukowane i elektroniczne) oraz zasoby sieci Internet.

Oferta obejmuje:

  • informację katalogową (informowanie o zbiorach własnych, pomoc w korzystaniu z katalogów komputerowych, instruktaż w zakresie wyboru technik i metod wyszukiwania informacji oraz korzystania z języków informacyjno-wyszukiwawczych, sporządzanie wydruków z baz katalogowych);
  • informację biblioteczną (informowanie o zasobach innych bibliotek, lokalizowanie poszukiwanych materiałów w bibliotekach krajowych w celu wypożyczeń międzybibliotecznych);
  • informację bibliograficzną (pomoc w poszukiwaniu materiałów do prac naukowo-badawczych, tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych w oparciu o posiadane źródła informacji bibliograficznej, bazy pełnotekstowe i zasoby sieciowe);
  • informację faktograficzną (tworzoną w oparciu o encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, przewodniki);
  • informację o obowiązujących normach w zakresie tworzenia przypisów bibliograficznych, zasadach sporządzania bibliografii załącznikowej.

Usługi informacyjne (z wyjątkiem informacji katalogowej i bibliotecznej) świadczone są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z bibliotekarzem dyżurującym. Biblioteka oferuje ponadto grupowe i indywidualne zajęcia (szkolenia) biblioteczne.

Dla grup seminaryjnych (studentów II roku) przygotowano ofertę szkolenia „Zasoby informacyjne Biblioteki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”.   Jego celem jest wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i literatury na określony temat.

Zmiana rozmiaru
Kontrast