Szkolenie biblioteczne dla grupy seminaryjnej

Przykładowy scenariusz zajęć bibliotecznych dla studentów II roku

Temat: Zasoby informacyjne Biblioteki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Czas trwania: 90 – 120 min.
Cele:

 1. ogólne:
  • zapoznanie studentów z ofertą Biblioteki Uczelnianej i przygotowanie do korzystania z jej zbiorów i usług,
  • wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i literatury na określony temat.
 2. operacyjne:

student po zajęciach:

 • zna organizację biblioteki,
 • zna rodzaje i lokalizację zbiorów o interesującym go zakresie tematycznym,
 • potrafi korzystać z podstawowych narzędzi wyszukiwawczych: katalogów bibliotecznych, bibliograficznych baz danych, katalogów centralnych, katalogów innych bibliotek,
 • wie czym są słowa kluczowe i hasła przedmiotowe,
 • potrafi wydrukować bibliografię załącznikową z programu bibliotecznego Patron,
 • potrafi korzystać z elektronicznych źródeł informacyjnych,
 • zna podstawowe elementy opisu bibliograficznego, wie gdzie szukać informacji,
 • wie jakich informacji szukać na stronie internetowej Biblioteki MWSE.

Metody: wykład, prezentacja,  ćwiczenia.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Wykorzystywane narzędzia i pomoce dydaktyczne:

 • rzutnik multimedialny,
 • komputery PC pracujące w sieci bibliotecznej z dostępem do Internetu,
 • wydruki zestawień bibliograficznych z programu Patron,
 • normy opisu bibliograficznego dla różnych rodzajów dokumentów,
 • druki biblioteczne (blankiet zamówienia z wypożyczalni międzybibliotecznej),
 • regulamin biblioteczny (fragmenty).

Przebieg zajęć:

 1. Przedstawienie agend obsługi czytelników i krótka charakterystyka świadczonych usług;
 2. Zapoznanie studentów ze zbiorami bibliotecznymi i ich lokalizacją (omówienie układu systematycznego zbiorów);
 3. Zapoznanie z zasadami wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach danych tworzonych w bibliotece MWSE. Przykładowe wyszukiwanie;
 4. Omówienie zasad tworzenia zapytań informacyjnych z wykorzystaniem słów kluczowych i haseł przedmiotowych. Przykładowe wyszukiwanie;
 5. Prezentacja technik sporządzania wydruków z programu Patron. Przykładowe wydruki;
 6. Wskazanie sposobów wyszukiwania informacji i zbierania materiałów na określony temat z wykorzystaniem bibliograficznych baz danych. Przykładowe wyszukiwania;
 7. Prezentacja dostępnych w Internecie katalogów centralnych (NUKAT, KaRo) i katalogów bibliotek akademickich. Przykładowe wyszukiwania dla celów wypożyczeń międzybibliotecznych;
 8. Omówienie zasad wypożyczeń międzybibliotecznych;
 9. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX Gamma. Przykładowe wyszukiwanie;
 10. Prezentacja oferty czasopism elektronicznych. Przykładowe wyszukiwanie;
 11. Prezentacja dostępnych w bibliotece płatnych serwisów informacyjnych (Serwis Głównego Księgowego). Przykładowe wyszukiwanie;
 12. Prezentacja strony internetowej Biblioteki MWSE (w tym katalogu on-line);
 13. Omówienie podstawowych elementów opisu bibliograficznego, przypomnienie obowiązujących norm.

Uwagi końcowe:
Zajęcia powinny być prowadzone w pomieszczeniach bibliotecznych, w grupach seminaryjnych nie większych niż 16-20 osób, po wyborze przez studentów tematów prac dyplomowych.

Program zajęć można dostosować do potrzeb informacyjnych studentów po konsultacji z prowadzącym seminarium dyplomowe.

Zmiana rozmiaru
Kontrast