Wi-Fi

Pracownicy i studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą nieodpłatnie korzystać w Bibliotece z bezprzewodowego Internetu (sieci Wi-Fi).

Warunkiem uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej jest zarejestrowanie urządzenia/eń, z których użytkownik zamierza korzystać na terenie biblioteki u Kierownika  Pracowni Komputerowej odpowiedzialnego za uczelnianą sieć komputerową – mgr Pawła Bełzowskiego.

Po zarejestrowaniu urządzeń, użytkownik otrzymuje indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z bezprzewodowego Internetu (w przypadku studentów login i hasło są identyczne jak w Wirtualnym Dziekanacie).

Uwaga! Pracownicy biblioteki nie są uprawnieni do rejestrowania urządzeń pracujących w sieci Wi-Fi, nie posiadają informacji o indywidualnych kontach użytkowników tej sieci i  hasłach.