Wi-Fi

Pracownicy i studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą nieodpłatnie korzystać w Bibliotece z bezprzewodowego Internetu (sieci Wi-Fi).
Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej można uzyskać w informacji lub u dyżurnego bibliotekarza.

Uwaga! Pracownicy Biblioteki nie mają uprawnień do administrowania siecią Wi-Fi. Obsługę techniczną sieci prowadzi mgr Paweł Bełzowski.

Zmiana rozmiaru
Kontrast