Zbiory biblioteczne

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie od 1995 r. gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, tworząc zaplecze informacyjne dla prowadzonych w Uczelni zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych. Trzon księgozbioru stanowią tradycyjne zbiory książkowe. Gromadzone są także czasopisma oraz zbiory specjalne (audiowizualne, elektroniczne, kartograficzne).

Obok zbiorów tradycyjnych oferowane są czytelnikom publikacje przygotowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych: książki elektroniczne, pełnotekstowe bazy danych zawierające czasopisma, akty prawne oraz bazy informacyjno-bibliograficzne.

Książkiksiążki małe
Czasopismaczasopisma2
Zbiory specjalnezbiory specjalne2

Zmiana rozmiaru
Kontrast