Wypożyczenia na miejscu

wypożyczenia na miejscu duże

Udostępnianie na miejscu odbywa się w Czytelni bibliotecznej. Zgromadzony tam księgozbiór obejmuje podręczniki podstawowe, wydawnictwa ciągłe (gazety, czasopisma, zeszyty naukowe) oraz zbiory specjalne (mapy, przewodniki, dokumenty elektroniczne).

Kto może korzystać z Czytelni?

Z wypożyczeń na miejscu korzystać mogą pracownicy i studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, po okazaniu karty bibliotecznej i wpisaniu się do księgi odwiedzin.
Studenci MWSE, którzy nie dopełnili formalności związanych z zapisem do Biblioteki i nie posiadają karty bibliotecznej, korzystają z Czytelni na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
Osoby spoza Uczelni mogą korzystać z wypożyczeń na miejscu wyłącznie na podstawie karty czytelnianej.

Wypożyczenia z Czytelni na zewnątrz

W wyjątkowych przypadkach materiały udostępniane na miejscu mogą zostać wypożyczone poza obręb Czytelni, po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

 • W godzinach otwarcia Czytelni:
  • Wypożyczający: wszyscy czytelnicy
  • Okres wypożyczenia: nie dłużej niż 1 godzina
  • Liczba wypożyczanych pozycji: do 5 równocześnie
  • Rodzaj wypożyczanych materiałów: książki, bieżące wydawnictwa ciągłe
 • W godzinach zamknięcia Czytelni (wypożyczenia na noc, wypożyczenia weekendowe):
  • Wypożyczający: tylko pracownicy i studenci MWSE
  • Okres wypożyczenia: wypożyczenie nie wcześniej niż 15 min. przed planowanym zamknięciem, zwrot nie później niż 30 min. po otwarciu następnego dnia pracy
  • Liczba wypożyczanych pozycji: do 4 równocześnie
  • Rodzaj wypożyczanych materiałów: książki
Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu

W przypadku niezwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie, naliczana jest opłata za zwłokę:

 • książki i czasopisma wypożyczone na zewnątrz w godzinach otwarcia Czytelni – 2,00 zł/godzinę za każdą wypożyczoną książkę lub czasopismo,
 • książki wypożyczone na czas zamknięcia Czytelni – 10,00 zł/dzień za każdą wypożyczoną książkę (opłata jest naliczana również za dzień w którym powinien nastąpić zwrot o ile nie stanie się to przed upłynięciem 2 godzin od otwarcia Czytelni).

Opłata ta jest pobierana w Czytelni bibliotecznej.

Zgubienie/zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

Wypożyczając materiały biblioteczne, czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi wszystkie zauważone uszkodzenia i braki. Adnotacja o zauważonych uszkodzeniach powinna znaleźć się w rubryce Uwagi w księdze odwiedzin lub na rewersie wypożyczenia. Pozwoli to uniknąć nieporozumień przy zwrocie książki i zarzutów zniszczenia wypożyczonych materiałów.
W razie zgubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

 • odkupić egzemplarz tej samej pozycji (tego samego lub nowszego wydania) lub
 • pokryć koszty naprawy lub
 • wykonać albo zapłacić za wykonanie kserokopii oraz oprawę książki, która nie jest dostępna w sprzedaży lub
 • dostarczyć inną książkę, której pozyskaniem Biblioteka jest zainteresowana.
Zmiana rozmiaru
Kontrast