Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym

Opis podstawowy

Opis bibliograficzny artykułu w elektronicznym wydawnictwie zwartym (bazie danych, programie komputerowym) zawierający wyłącznie elementy obowiązkowe:
NAZWISKO(A), Imię(ona) autora(ów) artykułu. Tytuł artykułu. Nazwisko(a), Imię(ona) autora(ów) wydawnictwa zbiorowego. Tytuł wydawnictwa zbiorowego [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Numer znormalizowany.

Dla dokumentów dostępnych online:
NAZWISKO(A), Imię(ona) autora(ów) artykułu. Tytuł artykułu. Nazwisko(a), Imię(ona) autora(ów) wydawnictwa zbiorowego. Tytuł wydawnictwa zbiorowego [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji [data dostępu], lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Opis pełny

Opis bibliograficzny artykułu w elektronicznym wydawnictwie zwartym (bazie danych, programie komputerowym) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne:
NAZWISKO(A), Imię(ona) autora(ów) artykułu. Tytuł artykułu. Nazwisko(a) Imię(ona) autora(ów) wydawnictwa zbiorowego. Tytuł wydawnictwa zbiorowego. Nazwisko redaktora, grafika itp. [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji [data dostępu]. Numeracja w obrębie dokumentu macierzystego, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Uwagi. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Przykłady:

  • KRAWCZUK, Anna, BABICZ, Zdzisław. Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji. W: Konferencja Centrum Informacyjne przyszłością polskiej szkoły: Warszawa 15 maja 2004 r. [online]. Organizatorzy konferencji: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Warszawa: OEIiZK. Aktualizacja 12 września 2005 r. [dostęp: 2006-03-06]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/referaty/babicz.html.
  • Anekumena: opis zagadnienia. W: Świat w kompakcie: multimedialny przewodnik po geografii Ziemi na trzech płytach: płyta 1 świat [CD-ROM]. Warszawa: Young Digital Poland, 2006. Dysk optyczny towarzyszący dziennikowi „Rzeczpospolita” 25 stycznia 2006 r. Wymagania sprzętowe: Windows 2000/XP, procesor 1GHz lub lepszy, 256 MB pamięci operacyjnej, 30 MB wolnego miejsca na dysku, karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1024×768, karta dźwiękowa, napęd CD-ROM, mysz.
  • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: gmina wiejska Tarnów. W: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002: gminy województwa małopolskiego [CD-ROM]. Kraków: Urząd Statystyczny, 2004. ISBN 83-7403-150-6.
Zmiana rozmiaru
Kontrast