Elementy opisu bibliograficznego

Wydawnictwa drukowane
  • książka (wydawnictwo zwarte)
  • czasopismo (wydawnictwo ciągłe)
  • artykuł w pracy zbiorowej (wydawnictwie zwartym)
  • artykuł w czasopiśmie (wydawnictwie ciągłym)
Publikacje elektroniczne
  • elektroniczne wydawnictwo zwarte (baza danych, program komputerowy)
  • elektroniczne wydawnictwo ciągłe
  • fragment elektronicznego wydawnictwa zwartego (bazy danych, programu komputerowego)
  • artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych, programie komputerowym
  • artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym
  • biuletyn elektroniczny, lista dyskusyjna, komunikat elektroniczny
Zmiana rozmiaru
Kontrast