Elektroniczne wydawnictwo zwarte

Opis podstawowy

Opis zawierający wyłącznie elementy obowiązkowe:
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji. Numer znormalizowany.

Dla dokumentów dostępnych online:
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł [typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji [data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Opis pełny

Opis zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne:
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł [typ nośnika]. Nazwisko(a) Imię(ona redaktora, ilustratora, programisty itp. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, data aktualizacji [data dostępu]. Seria. Uwagi. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Przykłady:

  • Kodeks pracy z bieżącą aktualizacją i komentarzem [CD-ROM]. Stan prawny na dzień 15 grudnia 2005 r. Tarnobrzeg: Tarbonus, cop. 2005. Wymagania systemowe: system Windows 95 lub wyższy. ISBN 83-88768-76-X.
  • System informacji prawnej LEX Sigma [DVD]. Wersja 5.4. Sopot: Wydawnictwo Prawnicze LEX, październik 2005. Wymagania systemowe: system operacyjny Windows NT 4.0/2000/XP/2003 lub nowszy.
  • System informacji prawnej LEX Sigma [online]. Stan prawny: 2006-01-12. Sopot: Wydawnictwo Prawnicze LEX. Aktualizacja luty 2006 [dostęp: 6 marca 2006]. Dostępny w sieci uczelnianej w Bibliotece MWSE w Tarnowie.
  • Longman Dictionary of Contemporaty English [CD-ROM]. Harlow: Longman, 2003. Wymagania systemowe: Windows 95/98/2000/NT4/XP; minimum Pentium 350 MHz, 64 MB RAM rekomendowany: 500 MHz, 128 MB RAM lub nowszy. ISBN 0582506735.
  • MAJEWSKI, Janusz. Agroturystyka to też biznes [online]. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi, 2004 [dostęp: 7 marca 2006]. Dostępny w Internecie: .
  • SKALSKA, Teresa. Turystyka osób niepełnosprawnych: ograniczenia i możliwości rozwoju {wydawnictwo zwarte w formie pliku pdf na dysku twardym]. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2004. Pobrany: 8 czerwca 2005 [dostęp: 2 lutego 2006]. Dostępny w Bibliotece MWSE w Tarnowie.
Zmiana rozmiaru
Kontrast