Czasopismo (wydawnictwo ciągłe)

Norma PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne: zawartość, forma, struktura dopuszcza sporządzanie przypisów o różnym stopniu szczegółowości (podaje elementy obowiązujące i fakultatywne opisu bibliograficznego). Przyjęta forma opisu powinna być jednak stosowana jednolicie w całej pracy0.

Opis podstawowy

Opis złożony wyłącznie z elementów obowiązujących z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie:
Tytuł. Odpowiedzialność. Wydanie. Oznaczenie zeszytu (daty i/lub numery). Rok-. Numer znormalizowany (ISSN).

Przykłady:

 • Rachunkowość. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 2006 nr 2. 2006. ISSN 0481-5475.
 • Ekonomia. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2004 nr 15. 2006. ISSN 0137-3056.
 • Wspólnoty Europejskie. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Grudzień 2005 nr 12 (169). 2005. ISSN 1426-2568.
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Rok LVII nr 2 (673). Luty 2006. ISSN 0860-6846.
 • Rocznik Statystyczny Województw. Główny Urząd Statystyczny. 2005. 2006. ISSN 1230-5820.
Opis poszerzony o niektóre elementy fakultatywne

Opis poszerzony o niektóre elementy fakultatywne z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie:
Tytuł. podtytuł. Odpowiedzialność. Wydanie. Oznaczenie zeszytu (daty i/lub numery). Miejsce wydania: Wydawca, Rok-. Numer znormalizowany (ISSN).

Przykłady:

 • Rachunkowość: księgowość, podatki, rewizja, finanse. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 2006 nr 2. Warszawa: Rachunkowość, 2006. ISSN 0481-5475.
 • Ekonomia: rynek, gospodarka, społeczeństwo Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2004 nr 15. Warszawa: Nowy Dzienik Sp. z o.o., 2006. ISSN 0137-3056.
 • Wspólnoty Europejskie: miesięcznik. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Grudzień 2005 nr 12 (169). Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2005. ISSN 1426-2568.
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Rok LVII nr 2 (673). Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” Zespół Wydawnictw, 2006. ISSN 0860-6846.
 • Rocznik Statystyczny Województw. Główny Urząd Statystyczny. 2005. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2006. ISSN 1230-5820.
Opis pełny

Opis zawierający elementy obowiązujące i fakultatywne z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie:
Tytuł. podtytuł. Odpowiedzialność. Wydanie. Oznaczenie zeszytu (daty i/lub numery). Miejsce wydania: Wydawca, Rok-. Seria. Uwagi. Numer znormalizowany (ISSN).

Przykład:

 • ocznik Statystyczny Województw. Główny Urząd Statystyczny. 2005. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2006. Tekst polski i angielski. ISSN 1230-5820.
Zmiana rozmiaru
Kontrast