Artykuł w pracy zbiorowej (wydawnictwie zwartym)

Opis podstawowy

Opis podstawowy z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie:
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł. W: Tytuł wydawnictwa zwartego. Wydanie. Rok wydania, lokalizacja w obrębie wydaw. zwartego (vol. …, s. od-do).

Przykłady:

  • SADOWSKI, Zdzisław. Polska droga do Europy. W: Polska droga do Unii Europejskiej. 1999, s. 127-133.
  • KOSTERA, Monika, KOŹMIŃSKI, Andrzej K. Paradygmat a praktyka zarządzania: menedżerskie definicje systemów etycznych. W: Raport o zarządzaniu. 1998, cz.4, s. 291-304.
  • NOGA, Marian. Spór o model rozwoju gospodarczego Polski u progu XXI wieku. W: Transformacja, integracja, globalizacja: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. 2004, s. 111-116.

lub

  • SADOWSKI, Zdzisław. Polska droga do Europy. In: Polska droga do Unii Europejskiej. 1999, s. 127-133.
  • KOSTERA, Monika, KOŹMIŃSKI, Andrzej K. Paradygmat a praktyka zarządzania: menedżerskie definicje systemów etycznych. In: Raport o zarządzaniu. 1998, cz.4, s. 291-304.
  • NOGA, Marian. Spór o model rozwoju gospodarczego Polski u progu XXI wieku. In: Transformacja, integracja, globalizacja: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. 2004, s. 111-116.
Opis poszerzony o elementy fakultatywne

Opis poszerzony o elementy fakultatywne z zastosowaniem interpunkcji i wyróżnień przyjętych w normie (przed tytułem wydawnictwa zwartego można użyć 'In’ podobnie jak poprzednio):
NAZWISKO(A), Imię(ona). Tytuł: podtytuł. W: Tytuł wydawnictwa zwartego. Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania, lokalizacja w obrębie wydaw. zwartego (vol. …, s. od-do).

Przykłady:

  • SADOWSKI, Zdzisław. Polska droga do Europy. W: Polska droga do Unii Europejskiej, pod red. Stanisława Miklaszewskiego. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 127-133.
  • KOSTERA, Monika, KOŹMIŃSKI, Andrzej K. Paradygmat a praktyka zarządzania: menedżerskie definicje systemów etycznych. W: Raport o zarządzaniu: polskie przedsiębiorstwa i menedżerowie wobec wyzwań XXI wieku, przygotowany pod kierownictwem Bogdana Wawrzyniaka. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 1998, cz.4, s. 291-304.
  • NOGA, Marian. Spór o model rozwoju gospodarczego Polski u progu XXI wieku. W: Transformacja, integracja, globalizacja: w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. Kraków: Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 111-116.
Zmiana rozmiaru
Kontrast