Biuletyny elektroniczne, listy dyskusyjne i komunikaty elektroniczne

System elektroniczny

Opis bibliograficzny systemu elektronicznego komunikowania się, zawierający elementy obowiązujące:
Tytuł. [typ nośnika]. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania [data dostępu]. Warunki dostępu.

Komunikat elektroniczny

Opis bibliograficzny komunikatu elektronicznego (elementy obowiązujące i fakultatywne):
NAZWISKO(A), Imię(ona)/Nazwa nadawcy komunikatu. Tytuł komunikatu. W: Tytuł macierzystego systemu komunikowania się [typ nośnika]. Nazwisko imię odbiorcy komunikatu. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania [data dostępu]. Numeracja w obrębie systemu macierzystego. Lokalizacja w obrębie systemu macierzystego. Warunki dostępu. Uwagi.

Uwagi:
W przypadku korespondencji osobistej lub niepublikowanej w miejsce daty wydania należy podać datę wysłania wiadomości; warunki dostępu nie muszą być określone.

Przykłady:

  • Andrzej. Temat: Sposoby na polskie znaki. W: Strona użytkowników programu MAK: forum: kodowanie, czyli polskie znaki [online]. 2005-08-10 [dostęp: 2006-03-08]. Dostępny w World Wide Web: .
  • Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Temat: PTWK – kurs redakcji merytorycznej [online]. Do: MWSE – Tarnów. 25 stycznia 2006; 11:15 [cytowany: 26 stycznia 2006]. Korespondencja osobista.
  • WIERZBOWSKI, Jan. Re: MAK – pytanie o odsyłacze [online]. Do: Biblioteka MWSE. 2006-02-17; 14:03 [cytowany: 2006-02-18]. Korespondencja osobista.
Zmiana rozmiaru
Kontrast