FAQ / Czy w Bibliotece można przeglądać prace licencjackie i magisterskie absolwentów MWSE?

Biblioteka nie gromadzi i nie udostępnia prac dyplomowych. Prace są przechowywane w archiwum uczelnianym, a zasady ich udostępniania reguluje Zarządzenie R-14/3/2001 rektora MWSE z 1 lutego 2001 r.

Posted in: Korzystanie ze zbiorów

Zmiana rozmiaru
Kontrast