FAQ / Czy jest jakaś opłata za przetrzymanie książek?

Za zwrot książek po wyznaczonym terminie pobierana jest opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki za każdą z wypożyczonych książek.

Posted in: Korzystanie ze zbiorów

Zmiana rozmiaru
Kontrast