FAQ / Zgubiłem/am kartę biblioteczną. Co robić?

W przypadku zgubienia karty bibliotecznej należy jak najszybciej zgłosić się w bibliotece. Konto iblioteczne zostanie zablokowane aby uniemożliwić posłużenie się kartą przez osobę do tego nieuprawnioną.
Duplikat karty można uzyskać w wypożyczalni. Opłata za wydanie duplikatu wynosi 2,00 złote.

Posted in: Korzystanie ze zbiorów

Zmiana rozmiaru
Kontrast