FAQ / Czy kolega/ koleżanka może wypożyczyć coś na moje konto, mając moją kartę biblioteczną?

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach osoba posiadająca konto biblioteczne może upoważnić kogoś do wypożyczeń w jej imieniu. Upoważnienie ważne jest przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (formularz upoważnienia dostępny jest w wypożyczalni – pobierz >>). Osoba upoważniona powinna się przy tym legitymować dodatkowym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Uwaga! Limit książek wypożyczonych przez jednego czytelnika pozostaje niezmieniony.

Upoważniemie koleżanki / kolegi z innej uczelni do wypożyczeń na własne konto może prowadzić do sytuacji, w której posiadacz karty nie będzie mógł korzystać z wypożyczeń (z uwagi na wykorzystanie limitu na koncie).

Posted in: Korzystanie ze zbiorów

Zmiana rozmiaru
Kontrast