Prolonguj wypożyczenia przez Internet!

Informujemy, że system obsługi zdalnej oferuje usługę prolongaty wypożyczeń.

Czytelnik, korzystając ze zdalnego dostępu do konta użytkownika, może samodzielnie przedłużać okres wypożyczenia książek. Usługa ta dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających  prawo do wypożyczeń na zewnątrz (w Wypożyczalni).

Usługa zdalnej prolongaty aktywowana jest indywidualnie dla każdej wypożyczonej książki na 7 dni przed upłynięciem ostatniej wyznaczonej daty zwrotu i jest dostępna do 3 dni po upłynięciu tego terminu.

Okres prolongaty jest identyczny z okresem wypożyczenia przysługującym czytelnikowi (w przypadku studentów jest to 4 tygodnie).

Czytelnik może prolongować książki samodzielnie nie więcej niż dwa razy (zgodnie z regulaminem bibliotecznym łączny okres wypożyczenia nie powinien przekroczyć trzech miesięcy).

Aby dokonać prolongaty należy zalogować się na swoim koncie w katalogu bibliotecznym i otworzyć zakładkę „Wypożyczenia”.

Jeżeli spełnione zostały warunki prolongaty zdalnej (czytelnik próbuje prolongować książki w okresie od 7 dni przed wyznaczonym terminem do 3 dni po jego upłynięciu, a prolongaty dokonał co najwyżej jeden raz) pod opisem książki w zestawieniu wypożyczeń pojawi się aktywny link „Prolongata”. Klikając ten link użytkownik dokonuje prolongaty.

Prolongata11

UWAGA! Komunikat o wykonaniu przez system operacji pojawia się nad listą wypożyczeń (dla wszystkich wypożyczonych książek), a nie przy opisie książki, której wypożyczenie jest prolongowane. Dokonując prolongaty, czytelnik powinien zwrócić uwagę na datę zwrotu. Jeśli operacja została wykonana prawidłowo data ta została zmieniona.

Prolongata 21

Pojawiający się przy opisie książki komunikat o treści: „Prolongata niemożliwa. Okres czasowy możliwej prolongaty nie został spełniony” nie oznacza niepowodzenia operacji. Jeśli zmieniona została data zwrotu i nie pojawia się już link „Prolonguj”, prolongata przebiegła pomyślnie.

Komunikat odnosi się do kolejnej prolongaty, którą czytelnik chciałby w tym momencie wykonać. Termin zwrotu został właśnie przesunięty o 4 tygodnie i rzeczywiście warunek czasowy prolongaty (nie wcześniej niż 7 dni przed i nie później niż 3 dni po terminie zwrotu) nie jest spełniony.

Komunikat ten będzie pojawiał się przy prolongowanej książce aż do ostatniego tygodnia przed nowo wyznaczonym terminem zwrotu.

Prolongata 31

Prolongata książki jest niemożliwa, jeśli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Prolongata 41

Zaktualizuj konto biblioteczne w nowym roku akademickim

aktualizacja konta dużyPrzypominamy, że z dniem 31 października 2022 r. tracą ważność wszystkie konta biblioteczne.

Aktywacja konta na kolejny rok akademicki 2022/2023 dokonywana jest na podstawie legitymacji studenckiej ważnej do 31 marca 2023 r.  Studentów, którzy uzyskali wpis na kolejny semestr  prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki z ważną legitymacją studencką.

W przypadku studentów, którzy decyzją dziekana uzyskali przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ważność konta bibliotecznego wygasa z dniem upłynięcia wyznaczonego terminu.

Uwaga! Konto biblioteczne może być zaktualizowane w dowolnym terminie w trakcie roku akademickiego. Student posiadający konto, które nie zostało aktywowane na dany rok akademicki nie może wykonywać operacji zdalnych:  prolongować książek, dokonywać rezerwacji i zamówień.

Otwórz bibliotekę w domu!

Biblioteka uczelniana oferuje dostęp do podręczników i monografii w formie książek elektronicznych na komputerach domowych i urządzeniach mobilnych. Wystarczy założyć konto w systemie Ibuk Libra i pobrać indywidualny kod dostępu z Biblioteki, żeby otworzyć w domu, podróży i wszędzie tam, gdzie Państwa smartfon ma dostęp do Internetu, bibliotekę zaopatrzoną w ponad 2300 publikacji naukowych.

Zarejestrowanych użytkowników, oraz tych, którzy korzystali wcześniej z systemu informujemy, że od czerwca ofertę powiększono o nowe tytuły z zakresu pedagogiki, finansów, rachunkowości, problemów samorządu terytorialnego oraz zarządzania (wydania z lat 2020-2022).

Przypominamy, że dostęp do książek elektronicznych jest kodowany, wymaga rejestracji w systemie (http://libra.ibuk.pl) i podania indywidualnego kodu dostępu (PIN). Zachęcamy do rejestracji w systemie Ibuk i korzystania z książek online. Jeśli nie posiadacie Państwo kodu dostępu, prosimy o kontakt pod adresem: prolongata@mwse.edu.pl.

Łatwe wyszukiwanie książek! W oknie wyszukiwarki wystarczy wpisać temat (słowo lub frazę), a przeglądarka przeszukuje zarówno tytuły książek, jak i opisy, słowa kluczowe i całą treść publikacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z instrukcją korzystania z platformy IBUK Libra (dotyczących m.in. rejestracji i logowania, korzystania z narzędzia Półka myIBUK):

Informacje dotyczące dostępu do bazy.

Ważne! Informujemy, że Czytelnia Ibuk Libra stanowi dodatkową ofertę Biblioteki. Książki udostępniane elektronicznie nie są skanami książek drukowanych, zgromadzonych w Bibliotece MWSE. Chociaż niektóre tytuły mogą się powtarzać, nie wszystkie książki są dostępne w wersji elektronicznej. W Czytelni Ibuk Libra znajdziecie też Państwo takie  publikacje, których Biblioteka nie udostępnia w postaci papierowej.

Bibliotekarze w Tallinie

Maj to w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej miesiąc szkoleń wyjazdowych organizowanych w ramach programu Erasmus+. W dniach 27-31 maja 2019 r. pracownicy Biblioteki Lidia Matuszewska i Beata Topolska oraz nauczyciele akademiccy – mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad (Katedra Zarządzania) oraz mgr Paweł Bełzowski (Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych) przebywali w uczelni partnerskiej w Tallinnie. Estonian Academy of Security Sciences, mająca swoją siedzibę w stolicy Estonii, jest państwową uczelnią zawodową podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Uczelnia powstała w 1992 r. i kształci przyszłych pracowników  policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, służb ratowniczych i policji skarbowej.

– Nasze szkolenie dotyczyło nowoczesnych źródeł informacji w bibliotekach, organizacji repozytoriów uczelnianych oraz współpracy bibliotekarzy z pracownikami naukowymi. Estonia jest krajem o wysokim stopniu rozwoju technologii informacyjnych. Dzieci uczą się tutaj programowania już w wieku 7-8 lat. W 2000 r. prawo dostępu do Internetu zostało wpisane w tym kraju do konstytucji, a wszystkie sprawy urzędowe można załatwić online. Studenci uczelni, którą odwiedziliśmy nie otrzymują legitymacji studenckich, a informacja o podjętych studiach wyższych jest zapisywana na elektronicznym dowodzie osobistym, który jest jednocześnie dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, identyfikatorem podczas logowania do systemu bankowego, usług administracyjnych, zdrowotnych, a nawet biletem w komunikacji miejskiej – mówi mgr Lidia Matuszewska, dyrektor Biblioteki MWSE.

– W lutym bieżącego roku uruchomiono nowy budynek uczelni w Tallinnie. Mieści się tam m.in. biblioteka uczelniana. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej infrastruktury, którą dysponuje nasz partner. Mieliśmy okazję zobaczyć sale, w których odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym symulacje komputerowe będące elementem szkolenia przyszłych pracowników służb mundurowych, które mają przygotować studentów do właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych, zagrażających życiu – dodaje mgr Beata Topolska, uczestnicząca w szkoleniu.

Wyjazd był także okazją do poznawania architektury, zabytków i muzeów Tallinna oraz dziedzictwa kulturowego Estonii.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych w Bibliotece MWSE!

Baner Academica maly

Od marca 2016 r. użytkownicy Biblioteki MWSE mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej w Warszawie!

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiła do ogólnopolskiego systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Poprzez zarejestrowany terminal biblioteczny, zainstalowany w Wypożyczalni, użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej udostępnianych w postaci cyfrowej, w tym licznych podręczników, monografii naukowych oraz artykułów z czasopism, ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Zgromadzony księgozbiór liczy prawie 1,5 mln publikacji. Część zasobu jest udostępniana w sposób otwarty (tekst dokumentu jest widoczny na dowolnym komputerze w sieci Internet), pozostałe publikacje objęte są ochroną, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie na wydzielonym komputerze w Bibliotece MWSE.

CWPN Academica posiada odrębny katalog zbiorów, oferujący wyszukiwanie w trybie prostym i złożonym, sortowanie wyników i liczne filtry.

System umożliwia wyszukiwanie i rezerwacje publikacji na dowolnym komputerze, posiadającym dostęp do Internetu (np. komputerze domowym). Czytelnik może zaplanować swoją pracę na terminalu bibliotecznym, wybierając dzień i godziny korzystania z interesujących go publikacji.

Funkcja rezerwacji publikacji dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji należy dokonać osobiście w Bibliotece MWSE (pobierz oświadczenie użytkownika). Bibliotekarze nie przyjmują zgłoszeń telefonicznych i mailowych.

Zachęcamy Państwa do rejestracji w CWPN Academica. Dzięki terminalowi bibliotecznemu łatwo zgromadzicie Państwo materiały do prac dyplomowych czy przejściowych. Bibliotekarze udzielają informacji pod nr tel. 14 65 65 555 lub  e-mail: prolongata@mwse.edu.pl.

Instrukcję korzystania z systemu znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika.

Odjazdowy Bibliotekarz 2014

Niecodzienny rajd przejechał w sobotę 24 maja 2014 r. ulicami Tarnowa. Bibliotekarze z tarnowskich szkół wyższych: Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im Juliusza Słowackiego w Tarnowie i Biblioteką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze po raz pierwszy włączyli się w ogólnopolską akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Rajd przejechał ścieżkami rowerowymi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, gdzie bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowali liczne konkursy i zabawy z nagrodami dla uczestników. Tematem przewodnim konkursów były oczywiście książki – popularne powieści i wiersze dla dzieci. Piknikowi towarzyszył zespół muzyczny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, którego członkowie chętnie włączyli się do zabawy, ucząc tańca belgijskiego i macareny.

Biblioteka MWSE

Zmiana rozmiaru
Kontrast