Covid-19 – zasady korzystania z Biblioteki

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i realizacją zajęć dydaktycznych w sposób hybrydowy, wprowadzono zmiany i ograniczenia w obsłudze użytkowników Biblioteki MWSE.

Wypożyczenia książek będą prowadzone wyłącznie na podstawie wcześniejszych zamówień składanych w systemie (zob. jak się zalogować: http://www.biblioteka.mwse.edu.pl/korzystanie-ze-zbiorow/konto-czytelnika). Zamówienia można także składać mailowo (prolongata@mwse.edu.pl).

Zwiększony zostaje limit książek wypożyczonych przez czytelnika; dla wszystkich użytkowników (niezależnie od roku studiów) wynosi on 15 i może być indywidualnie zmieniony (powiększony) na podstawie decyzji bibliotekarza dyżurującego.

Czytelników korzystających z Wypożyczalni obowiązują maski i rękawiczki ochronne. Przy wejściu do Biblioteki znajduje się płyn do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe. W Wypożyczalni może znajdować się jeden czytelnik.

Zwrócone materiały biblioteczne są odkładane na okres 5 dni  i udostępniane czytelnikom po odbyciu kwarantanny.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z Biblioteki MWSE w okresie epidemii oraz najczęściej zadawanymi pytaniami.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznej Czytelni Ibuk Libra. Znajdziecie tam Państwo ponad 1700 książek (podręczników akademickich i monografii), które możecie czytać na komputerze domowym czy urządzeniach mobilnych. Przypominamy, że każdy czytelnik musi mieć własny kod dostępu. Kody te odebrać można w Wypożyczalni.

Zobacz jak korzystać z Ibuk Libra!

Biblioteka MWSE baner

Prolonguj wypożyczenia przez Internet!

Informujemy, że system obsługi zdalnej oferuje usługę prolongaty wypożyczeń.

Czytelnik, korzystając ze zdalnego dostępu do konta użytkownika, może samodzielnie przedłużać okres wypożyczenia książek. Usługa ta dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających  prawo do wypożyczeń na zewnątrz (w Wypożyczalni).

Usługa zdalnej prolongaty aktywowana jest indywidualnie dla każdej wypożyczonej książki na 7 dni przed upłynięciem ostatniej wyznaczonej daty zwrotu i jest dostępna do 3 dni po upłynięciu tego terminu.

Okres prolongaty jest identyczny z okresem wypożyczenia przysługującym czytelnikowi (w przypadku studentów jest to 4 tygodnie).

Czytelnik może prolongować książki samodzielnie nie więcej niż dwa razy (zgodnie z regulaminem bibliotecznym łączny okres wypożyczenia nie powinien przekroczyć trzech miesięcy).

Aby dokonać prolongaty należy zalogować się na swoim koncie w katalogu bibliotecznym i otworzyć zakładkę „Wypożyczenia”.

Jeżeli spełnione zostały warunki prolongaty zdalnej (czytelnik próbuje prolongować książki w okresie od 7 dni przed wyznaczonym terminem do 3 dni po jego upłynięciu, a prolongaty dokonał co najwyżej jeden raz) pod opisem książki w zestawieniu wypożyczeń pojawi się aktywny link „Prolongata”. Klikając ten link użytkownik dokonuje prolongaty.

Prolongata11

UWAGA! Komunikat o wykonaniu przez system operacji pojawia się nad listą wypożyczeń (dla wszystkich wypożyczonych książek), a nie przy opisie książki, której wypożyczenie jest prolongowane. Dokonując prolongaty, czytelnik powinien zwrócić uwagę na datę zwrotu. Jeśli operacja została wykonana prawidłowo data ta została zmieniona.

Prolongata 21

Pojawiający się przy opisie książki komunikat o treści: „Prolongata niemożliwa. Okres czasowy możliwej prolongaty nie został spełniony” nie oznacza niepowodzenia operacji. Jeśli zmieniona została data zwrotu i nie pojawia się już link „Prolonguj”, prolongata przebiegła pomyślnie.

Komunikat odnosi się do kolejnej prolongaty, którą czytelnik chciałby w tym momencie wykonać. Termin zwrotu został właśnie przesunięty o 4 tygodnie i rzeczywiście warunek czasowy prolongaty (nie wcześniej niż 7 dni przed i nie później niż 3 dni po terminie zwrotu) nie jest spełniony.

Komunikat ten będzie pojawiał się przy prolongowanej książce aż do ostatniego tygodnia przed nowo wyznaczonym terminem zwrotu.

Prolongata 31

Prolongata książki jest niemożliwa, jeśli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Prolongata 41

Zaktualizuj konto biblioteczne w nowym roku akademickim

aktualizacja konta dużyPrzypominamy, że z dniem 31 października 2020 r. tracą ważność wszystkie konta biblioteczne.

Aktywacja konta na kolejny rok akademicki 2020/2021 dokonywana jest na podstawie legitymacji studenckiej ważnej do 31 marca 2021 r.  Studentów, którzy uzyskali wpis na kolejny semestr  prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki z podbitą legitymacją studencką.

W przypadku studentów, którzy decyzją dziekana uzyskali przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ważność konta bibliotecznego wygasa z dniem upłynięcia wyznaczonego terminu.

Uwaga! Konto biblioteczne może być zaktualizowane w dowolnym terminie w trakcie roku akademickiego. Student posiadający konto, które nie zostało aktywowane na dany rok akademicki nie może wykonywać operacji zdalnych:  prolongować książek, dokonywać rezerwacji i zmówień.

Od czerwca 2020 – nowy abonament, nowe książki!

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie odnowiła abonament na książki elektroniczne w ramach czytelni online Ibuk Libra.

– Zajęcia w naszej Uczelni do końca roku akademickiego będą prowadzone zdalnie, dlatego utrzymanie dostępu do zbiorów elektronicznych, z których pracownicy i studenci mogą korzystać na komputerach domowych czy urządzeniach mobilnych, wydaje się szczególnie istotne dla procesu dydaktycznego. Odnawiając abonament, mieliśmy możliwość całkowitej zmiany tytułów udostępnianych naszym użytkownikom. Po konsultacji z nauczycielami akademickimi zdecydowaliśmy się jednak utrzymać dostęp do większości oferowanych wcześniej tytułów i rozszerzyć zasób o nowe publikacje. Użytkownicy uzyskali dostęp do prawie 1800 książek (dotychczas było ich ok. 1300) – mówi Lidia Matuszewska, dyrektor Biblioteki MWSE.

Bibliotekarze przypominają, że dostęp do książek elektronicznych jest kodowany, wymaga rejestracji w systemie (http://libra.ibuk.pl) i podania indywidualnego kodu dostępu (PIN). Wszyscy pracownicy i studenci otrzymali takie kody drogą mailową (na podane w Dziekanacie lub Bibliotece adresy poczty elektronicznej).

Użytkowników, którzy zarejestrowali się w systemie do 31 maja 2020 r. informujemy, że w nowym abonamencie kody pozostają aktywne i nie ma potrzeby ponownego ich wprowadzania.

– Zachęcamy do rejestracji w systemie Ibuk i korzystania z książek online. Jeśli nie posiadacie Państwo kodu dostępu, prosimy o kontakt pod adresem: prolongata@mwse.edu.pl. Kod zostanie Państwu przesłany ponownie – informują pracownicy Biblioteki MWSE.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty książek elektronicznych na stronie Biblioteki MWSE.

Ibuk 2020 - nowy abonament 2
Wybrane, nowe książki w abonamencie:

Pedagogika

 • Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019.
 • Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna – zdrowie – problematyka czasu wolnego, Wyższa Szkoła Humanitas, 2015.
 • Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
 • Mediacje w pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
 • Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, 2020.
 • Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Wyższa Szkoła Humanitas, 2015.
 • Zabawa i zabawka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
 • Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.

Finanse i rachunkowość, Zarządzanie

 • Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Wolters Kluwer Polska, 2015.
 • Kapitał ludzki w kształtowaniu zwinności przedsiębiorstw opartych na wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
 • Logistyczna obsługa klientów handlu elektronicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020.
 • Nowoczesne metody zarządzania finansami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017.
 • Ocena sprawności realizacji projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019.
 • Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 • Potęga dobrej komunikacji w zespole, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 • Potęga relacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 • Samorząd terytorialny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020.
 • Scaling Up, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 • System ekozarządzania i audytu (EMAS) w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2019.
 • Systemy zarządzania w znormalizowanym świecie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020.
 • Uwiedź klienta. Marketing w social mediach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 • Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

Nowe funkcje w IBUK Libra – cytowania, bibliografia, wspólny projekt

Czy znasz już IBUKA Librę? Czy wiesz jak łatwo możesz uzyskać dostęp do dziesiątek, a nawet setek e-książek z dowolnego miejsca na ziemi, w wybranym przez Ciebie czasie, za darmo? IBUK Libra to nie tylko e-czytelnia PWN. To zaawansowane narzędzie do pracy z tekstem, gdzie możesz robić notatki, tworzyć cytowania do pracy semestralnej lub dyplomowej.

Nasza biblioteka udostępnia zasób e-książek, które możecie Państwo czytać bez ograniczeń czasowych i geograficznych, bez kar za nieterminowy zwrot, wreszcie bez potrzeby pobierania aplikacji. Wystarczy urządzenie obsługujące HTML5.

Jeśli korzystacie już Państwo z IBUKA Libry i znacie to narzędzie, na pewno chętnie skorzystacie z nowych funkcji. Od niedawna dostępne jest cytowanie oraz tworzenie tzw. projektów z poziomu półki MyIBUK, na której możecie Państwo gromadzić czytane książki.
Aby zacytować Autora wystarczy zaznaczyć interesujący fragment (maks. 160 znaków). Pojawi się okienko, jak na zdjęciu.

Następnie należy kliknąć „biały trójkąt” w menu, które pojawiło się przed książką. W nim należy wybrać „Cytuj”. W nowym oknie pojawi się zaznaczony fragment wraz z gotowym przypisem.

Jeśli piszecie Państwo pracę dyplomową i dodatkowo potrzebujecie opisu bibliograficznego, wystarczy kliknąć w okno „Bibliografia”. Możliwy jest także wybór właściwego standardu bibliograficznego (domyślnie jest ustawiony „Normalny”, z pełnym ISBN cytowanej pozycji).

Cytat oraz przypis możecie Państwo za pomocą klawiszy Ctrl+C lub opcji „Kopiuj” przenieść do dowolnego edytora tekstu, w którym aktualnie pracujecie. Pisanie artykułów oraz prac z IBUKIEM Librą nigdy nie było tak przystępne.

Potrzebujesz odrębnej półki z literaturą potrzebną do konkretnego projektu?

Funkcja „Projekt” to łatwy sposób tworzenia grupy książek, które wykorzystujecie Państwo w swojej pracy. Jak to zrobić? Wystarczy po wejściu w MyIBUK kliknąć w górny prawy róg, gdzie znajduje się przycisk „Projekty”.

Nad półką z książkami otworzy się tablica projektów – najpierw należy kliknąć na symbol „+” w górnym lewym rogu i wpisać nazwę projektu, np. Praca dyplomowa.

Po zatwierdzeniu, pojawi się nowy skoroszyt z liczbą „0”. Oznacza to, że w nowym projekcie użytkownik nie ma jeszcze żadnych publikacji. Aby je dodać, należy przenieść myszką okładki wszystkich niezbędnych do pracy książek na skoroszyt. Po dodaniu każdego tytułu, liczba w skoroszycie powinna rosnąć.

W ten sposób zostanie utworzony zbiór książek niezbędnych do pracy. Projekt przyspiesza pracę w IBUKU Librze, bez potrzeby każdorazowego szukania niezbędnych tytułów w półce MyIBUK. Wciąż możliwe jest tworzenie notatek, a nawet konspektu pracy wewnątrz projektu.

Zapraszamy do korzystania z książek elektronicznych i możliwości, jakie oferuje Biblioteka MWSE. Dostęp do Czytelni Ibuk Libra odbywa się po rejestracji indywidualnego kodu PIN w systemie.  Kody dostępne są w Bibliotece uczelnianej.

 

Otwórz bibliotekę w domu!

Biblioteka uczelniana oferuje dostęp do podręczników i monografii w formie książek elektronicznych na komputerach domowych i urządzeniach mobilnych. Wystarczy założyć konto w systemie Ibuk Libra i pobrać indywidualny kod dostępu z Biblioteki, żeby otworzyć w domu, podróży i wszędzie tam, gdzie Państwa smartfon ma dostęp do Internetu, bibliotekę zaopatrzoną w ponad 1300 publikacji naukowych.

Zarejestrowanych użytkowników, oraz tych, którzy korzystali wcześniej z systemu informujemy, że od stycznia ofertę powiększono o 120 nowych tytułów z zakresu pedagogiki, w tym edukacji wczesnoszkolnej, finansów, rachunkowości, problemów samorządu terytorialnego oraz zarządzania (wydania 2018 i 2019).

Przechodzimy przez trudny czas zagrożenia epidemicznego, zajęcia realizowane są zdalnie, studenci ostatniego semestru przygotowują pracę dyplomową. Pracownicy Biblioteki przesłali na konta e-mail (podane w Dziekanacie lub Bibliotece) indywidualne kody dostępu do elektronicznej czytelni podręczników i monografii naukowych Ibuk Libra wszystkim studentom, którzy takich kodów nie otrzymali w Bibliotece MWSE, w tym również tym, którzy nie założyli kont bibliotecznych i nigdy nie korzystali z biblioteki uczelnianej. Prosimy Państwa o sprawdzenie poczty (również skrzynki spam) i zarejestrowanie się w systemie. Jeżeli Państwo nie otrzymaliście kodu, prosimy o wiadomość na adres: biblio@mwse.edu.pl – kod zostanie przesłany ponownie.

Łatwe wyszukiwanie książek! W oknie wyszukiwarki wystarczy wpisać temat (słowo lub frazę), a przeglądarka przeszukuje zarówno tytuły książek, jak i opisy, słowa kluczowe i całą treść publikacji.

Zobacz 3-minutowy film: https://www.facebook.com/IBUKLibraPWN/videos/1340479136126880/

Informacje dotyczące dostępu do bazy.

Ważne! Informujemy, że Czytelnia Ibuk Libra stanowi dodatkową ofertę Biblioteki. Książki udostępniane elektronicznie nie są skanami książek drukowanych, zgromadzonych w Bibliotece MWSE. Chociaż niektóre tytuły mogą się powtarzać, nie wszystkie książki są dostępne w wersji elektronicznej. W Czytelni Ibuk Libra znajdziecie też Państwo takie  publikacje, których Biblioteka nie udostępnia w postaci papierowej.

Bibliotekarze w Tallinie

Maj to w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej miesiąc szkoleń wyjazdowych organizowanych w ramach programu Erasmus+. W dniach 27-31 maja 2019 r. pracownicy Biblioteki Lidia Matuszewska i Beata Topolska oraz nauczyciele akademiccy – mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad (Katedra Zarządzania) oraz mgr Paweł Bełzowski (Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych) przebywali w uczelni partnerskiej w Tallinnie. Estonian Academy of Security Sciences, mająca swoją siedzibę w stolicy Estonii, jest państwową uczelnią zawodową podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Uczelnia powstała w 1992 r. i kształci przyszłych pracowników  policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, służb ratowniczych i policji skarbowej.

– Nasze szkolenie dotyczyło nowoczesnych źródeł informacji w bibliotekach, organizacji repozytoriów uczelnianych oraz współpracy bibliotekarzy z pracownikami naukowymi. Estonia jest krajem o wysokim stopniu rozwoju technologii informacyjnych. Dzieci uczą się tutaj programowania już w wieku 7-8 lat. W 2000 r. prawo dostępu do Internetu zostało wpisane w tym kraju do konstytucji, a wszystkie sprawy urzędowe można załatwić online. Studenci uczelni, którą odwiedziliśmy nie otrzymują legitymacji studenckich, a informacja o podjętych studiach wyższych jest zapisywana na elektronicznym dowodzie osobistym, który jest jednocześnie dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, identyfikatorem podczas logowania do systemu bankowego, usług administracyjnych, zdrowotnych, a nawet biletem w komunikacji miejskiej – mówi mgr Lidia Matuszewska, dyrektor Biblioteki MWSE.

– W lutym bieżącego roku uruchomiono nowy budynek uczelni w Tallinnie. Mieści się tam m.in. biblioteka uczelniana. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej infrastruktury, którą dysponuje nasz partner. Mieliśmy okazję zobaczyć sale, w których odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym symulacje komputerowe będące elementem szkolenia przyszłych pracowników służb mundurowych, które mają przygotować studentów do właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych, zagrażających życiu – dodaje mgr Beata Topolska, uczestnicząca w szkoleniu.

Wyjazd był także okazją do poznawania architektury, zabytków i muzeów Tallinna oraz dziedzictwa kulturowego Estonii.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych w Bibliotece MWSE!

Baner Academica maly

Od marca 2016 r. użytkownicy Biblioteki MWSE mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej w Warszawie!

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiła do ogólnopolskiego systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Poprzez zarejestrowany terminal biblioteczny, zainstalowany w Wypożyczalni, użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej udostępnianych w postaci cyfrowej, w tym licznych podręczników, monografii naukowych oraz artykułów z czasopism, ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Zgromadzony księgozbiór liczy prawie 1,5 mln publikacji. Część zasobu jest udostępniana w sposób otwarty (tekst dokumentu jest widoczny na dowolnym komputerze w sieci Internet), pozostałe publikacje objęte są ochroną, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie na wydzielonym komputerze w Bibliotece MWSE.

CWPN Academica posiada odrębny katalog zbiorów, oferujący wyszukiwanie w trybie prostym i złożonym, sortowanie wyników i liczne filtry.

System umożliwia wyszukiwanie i rezerwacje publikacji na dowolnym komputerze, posiadającym dostęp do Internetu (np. komputerze domowym). Czytelnik może zaplanować swoją pracę na terminalu bibliotecznym, wybierając dzień i godziny korzystania z interesujących go publikacji.

Funkcja rezerwacji publikacji dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji należy dokonać osobiście w Bibliotece MWSE (pobierz oświadczenie użytkownika). Bibliotekarze nie przyjmują zgłoszeń telefonicznych i mailowych.

Zachęcamy Państwa do rejestracji w CWPN Academica. Dzięki terminalowi bibliotecznemu łatwo zgromadzicie Państwo materiały do prac dyplomowych czy przejściowych. Bibliotekarze udzielają informacji pod nr tel. 14 65 65 555 lub  e-mail: prolongata@mwse.edu.pl.

Instrukcję korzystania z systemu znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika.

Odjazdowy Bibliotekarz 2014

Niecodzienny rajd przejechał w sobotę 24 maja 2014 r. ulicami Tarnowa. Bibliotekarze z tarnowskich szkół wyższych: Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im Juliusza Słowackiego w Tarnowie i Biblioteką Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze po raz pierwszy włączyli się w ogólnopolską akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Rajd przejechał ścieżkami rowerowymi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, gdzie bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowali liczne konkursy i zabawy z nagrodami dla uczestników. Tematem przewodnim konkursów były oczywiście książki – popularne powieści i wiersze dla dzieci. Piknikowi towarzyszył zespół muzyczny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, którego członkowie chętnie włączyli się do zabawy, ucząc tańca belgijskiego i macareny.

Biblioteka MWSE

Zmiana rozmiaru
Kontrast