Zaktualizuj konto biblioteczne w nowym roku akademickim

aktualizacja konta dużyPrzypominamy, że z dniem 31 października 2022 r. tracą ważność wszystkie konta biblioteczne.

Aktywacja konta na kolejny rok akademicki 2022/2023 dokonywana jest na podstawie legitymacji studenckiej ważnej do 31 marca 2023 r.  Studentów, którzy uzyskali wpis na kolejny semestr  prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki z ważną legitymacją studencką.

W przypadku studentów, którzy decyzją dziekana uzyskali przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ważność konta bibliotecznego wygasa z dniem upłynięcia wyznaczonego terminu.

Uwaga! Konto biblioteczne może być zaktualizowane w dowolnym terminie w trakcie roku akademickiego. Student posiadający konto, które nie zostało aktywowane na dany rok akademicki nie może wykonywać operacji zdalnych:  prolongować książek, dokonywać rezerwacji i zamówień.

Zmiana rozmiaru
Kontrast