Zaktualizuj konto biblioteczne w nowym roku akademickim

aktualizacja konta dużyPrzypominamy, że z dniem 31 października 2017 r. tracą ważność wszystkie konta biblioteczne.

Aktywacja konta na kolejny rok akademicki 2017/2018 dokonywana jest na podstawie legitymacji studenckiej ważnej do 31 marca 2018 r.  Studentów, którzy uzyskali wpis na kolejny semestr  prosimy o zgłaszanie się do biblioteki z podbitą legitymacją studencką.

W przypadku studentów, którzy decyzją dziekana uzyskali przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ważność konta bibliotecznego wygasa z dniem upłynięcia wyznaczonego terminu.