Prolonguj wypożyczenia przez Internet!

Informujemy, że system obsługi zdalnej oferuje usługę prolongaty wypożyczeń.

Czytelnik, korzystając ze zdalnego dostępu do konta użytkownika, może samodzielnie przedłużać okres wypożyczenia książek. Usługa ta dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających  prawo do wypożyczeń na zewnątrz (w Wypożyczalni).

Usługa zdalnej prolongaty aktywowana jest indywidualnie dla każdej wypożyczonej książki na 7 dni przed upłynięciem ostatniej wyznaczonej daty zwrotu i jest dostępna do 3 dni po upłynięciu tego terminu.

Okres prolongaty jest identyczny z okresem wypożyczenia przysługującym czytelnikowi (w przypadku studentów jest to 4 tygodnie).

Czytelnik może prolongować książki samodzielnie nie więcej niż dwa razy (zgodnie z regulaminem bibliotecznym łączny okres wypożyczenia nie powinien przekroczyć trzech miesięcy).

Aby dokonać prolongaty należy zalogować się na swoim koncie w katalogu bibliotecznym i otworzyć zakładkę „Wypożyczenia”.

Jeżeli spełnione zostały warunki prolongaty zdalnej (czytelnik próbuje prolongować książki w okresie od 7 dni przed wyznaczonym terminem do 3 dni po jego upłynięciu, a prolongaty dokonał co najwyżej jeden raz) pod opisem książki w zestawieniu wypożyczeń pojawi się aktywny link „Prolongata”. Klikając ten link użytkownik dokonuje prolongaty.

Prolongata11

UWAGA! Komunikat o wykonaniu przez system operacji pojawia się nad listą wypożyczeń (dla wszystkich wypożyczonych książek), a nie przy opisie książki, której wypożyczenie jest prolongowane. Dokonując prolongaty, czytelnik powinien zwrócić uwagę na datę zwrotu. Jeśli operacja została wykonana prawidłowo data ta została zmieniona.

Prolongata 21

Pojawiający się przy opisie książki komunikat o treści: „Prolongata niemożliwa. Okres czasowy możliwej prolongaty nie został spełniony” nie oznacza niepowodzenia operacji. Jeśli zmieniona została data zwrotu i nie pojawia się już link „Prolonguj”, prolongata przebiegła pomyślnie.

Komunikat odnosi się do kolejnej prolongaty, którą czytelnik chciałby w tym momencie wykonać. Termin zwrotu został właśnie przesunięty o 4 tygodnie i rzeczywiście warunek czasowy prolongaty (nie wcześniej niż 7 dni przed i nie później niż 3 dni po terminie zwrotu) nie jest spełniony.

Komunikat ten będzie pojawiał się przy prolongowanej książce aż do ostatniego tygodnia przed nowo wyznaczonym terminem zwrotu.

Prolongata 31

Prolongata książki jest niemożliwa, jeśli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Prolongata 41

Zaktualizuj konto biblioteczne w nowym roku akademickim

aktualizacja konta dużyPrzypominamy, że z dniem 31 października 2022 r. tracą ważność wszystkie konta biblioteczne.

Aktywacja konta na kolejny rok akademicki 2022/2023 dokonywana jest na podstawie legitymacji studenckiej ważnej do 31 marca 2023 r.  Studentów, którzy uzyskali wpis na kolejny semestr  prosimy o zgłaszanie się do Biblioteki z ważną legitymacją studencką.

W przypadku studentów, którzy decyzją dziekana uzyskali przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ważność konta bibliotecznego wygasa z dniem upłynięcia wyznaczonego terminu.

Uwaga! Konto biblioteczne może być zaktualizowane w dowolnym terminie w trakcie roku akademickiego. Student posiadający konto, które nie zostało aktywowane na dany rok akademicki nie może wykonywać operacji zdalnych:  prolongować książek, dokonywać rezerwacji i zamówień.

Nowy abonament, nowe książki!

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie odnowiła abonament na książki elektroniczne w ramach czytelni online Ibuk Libra.

Tegoroczna oferta została znacznie rozszerzona w stosunku do puli tytułów, z których użytkownicy mogli korzystać w latach ubiegłych. Zweryfikowaliśmy naszą „półkę z książkami”, uzupełniając ją publikacjami z zakresu pedagogiki, finansów, rachunkowości, problemów samorządu terytorialnego oraz zarządzania, włączonymi do bazy w roku ubiegłym (wydania z lat 2020-2022). Usunięte zostały natomiast te książki, z których studenci nie korzystali. Użytkownicy uzyskali dostęp do ponad 2300 książek.

Biblioteka przypomina, że dostęp do książek elektronicznych jest kodowany, wymaga rejestracji w systemie (http://libra.ibuk.pl) i podania indywidualnego kodu dostępu (PIN).

Użytkowników, którzy zarejestrowali się w systemie do 31 maja 2022 r. informujemy, że w nowym abonamencie kody pozostają aktywne i nie ma potrzeby ponownego ich wprowadzania.

Zachęcamy do rejestracji w systemie Ibuk i korzystania z książek online. Jeśli nie posiadacie Państwo kodu dostępu, prosimy o kontakt
pod adresem: prolongata@mwse.edu.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty książek elektronicznych na stronie Biblioteki MWSE.

Ibuk 2020 - nowy abonament 2

Otwórz bibliotekę w domu!

Biblioteka uczelniana oferuje dostęp do podręczników i monografii w formie książek elektronicznych na komputerach domowych i urządzeniach mobilnych. Wystarczy założyć konto w systemie Ibuk Libra i pobrać indywidualny kod dostępu z Biblioteki, żeby otworzyć w domu, podróży i wszędzie tam, gdzie Państwa smartfon ma dostęp do Internetu, bibliotekę zaopatrzoną w ponad 2300 publikacji naukowych.

Zarejestrowanych użytkowników, oraz tych, którzy korzystali wcześniej z systemu informujemy, że od czerwca ofertę powiększono o nowe tytuły z zakresu pedagogiki, finansów, rachunkowości, problemów samorządu terytorialnego oraz zarządzania (wydania z lat 2020-2022).

Przypominamy, że dostęp do książek elektronicznych jest kodowany, wymaga rejestracji w systemie (http://libra.ibuk.pl) i podania indywidualnego kodu dostępu (PIN). Zachęcamy do rejestracji w systemie Ibuk i korzystania z książek online. Jeśli nie posiadacie Państwo kodu dostępu, prosimy o kontakt pod adresem: prolongata@mwse.edu.pl.

Łatwe wyszukiwanie książek! W oknie wyszukiwarki wystarczy wpisać temat (słowo lub frazę), a przeglądarka przeszukuje zarówno tytuły książek, jak i opisy, słowa kluczowe i całą treść publikacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z instrukcją korzystania z platformy IBUK Libra (dotyczących m.in. rejestracji i logowania, korzystania z narzędzia Półka myIBUK):

Informacje dotyczące dostępu do bazy.

Ważne! Informujemy, że Czytelnia Ibuk Libra stanowi dodatkową ofertę Biblioteki. Książki udostępniane elektronicznie nie są skanami książek drukowanych, zgromadzonych w Bibliotece MWSE. Chociaż niektóre tytuły mogą się powtarzać, nie wszystkie książki są dostępne w wersji elektronicznej. W Czytelni Ibuk Libra znajdziecie też Państwo takie  publikacje, których Biblioteka nie udostępnia w postaci papierowej.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych w Bibliotece MWSE!

Baner Academica maly

Od marca 2016 r. użytkownicy Biblioteki MWSE mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej w Warszawie!

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiła do ogólnopolskiego systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Poprzez zarejestrowany terminal biblioteczny, zainstalowany w Wypożyczalni, użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej udostępnianych w postaci cyfrowej, w tym licznych podręczników, monografii naukowych oraz artykułów z czasopism, ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Zgromadzony księgozbiór liczy prawie 1,5 mln publikacji. Część zasobu jest udostępniana w sposób otwarty (tekst dokumentu jest widoczny na dowolnym komputerze w sieci Internet), pozostałe publikacje objęte są ochroną, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie na wydzielonym komputerze w Bibliotece MWSE.

CWPN Academica posiada odrębny katalog zbiorów, oferujący wyszukiwanie w trybie prostym i złożonym, sortowanie wyników i liczne filtry.

System umożliwia wyszukiwanie i rezerwacje publikacji na dowolnym komputerze, posiadającym dostęp do Internetu (np. komputerze domowym). Czytelnik może zaplanować swoją pracę na terminalu bibliotecznym, wybierając dzień i godziny korzystania z interesujących go publikacji.

Funkcja rezerwacji publikacji dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji należy dokonać osobiście w Bibliotece MWSE (pobierz oświadczenie użytkownika). Bibliotekarze nie przyjmują zgłoszeń telefonicznych i mailowych.

Zachęcamy Państwa do rejestracji w CWPN Academica. Dzięki terminalowi bibliotecznemu łatwo zgromadzicie Państwo materiały do prac dyplomowych czy przejściowych. Bibliotekarze udzielają informacji pod nr tel. 14 65 65 555 lub  e-mail: prolongata@mwse.edu.pl.

Instrukcję korzystania z systemu znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika.

Zmiana rozmiaru
Kontrast