Od czerwca 2020 – nowy abonament, nowe książki!

Biblioteka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie odnowiła abonament na książki elektroniczne w ramach czytelni online Ibuk Libra.

– Zajęcia w naszej Uczelni do końca roku akademickiego będą prowadzone zdalnie, dlatego utrzymanie dostępu do zbiorów elektronicznych, z których pracownicy i studenci mogą korzystać na komputerach domowych czy urządzeniach mobilnych, wydaje się szczególnie istotne dla procesu dydaktycznego. Odnawiając abonament, mieliśmy możliwość całkowitej zmiany tytułów udostępnianych naszym użytkownikom. Po konsultacji z nauczycielami akademickimi zdecydowaliśmy się jednak utrzymać dostęp do większości oferowanych wcześniej tytułów i rozszerzyć zasób o nowe publikacje. Użytkownicy uzyskali dostęp do prawie 1800 książek (dotychczas było ich ok. 1300) – mówi Lidia Matuszewska, dyrektor Biblioteki MWSE.

Bibliotekarze przypominają, że dostęp do książek elektronicznych jest kodowany, wymaga rejestracji w systemie (http://libra.ibuk.pl) i podania indywidualnego kodu dostępu (PIN). Wszyscy pracownicy i studenci otrzymali takie kody drogą mailową (na podane w Dziekanacie lub Bibliotece adresy poczty elektronicznej).

Użytkowników, którzy zarejestrowali się w systemie do 31 maja 2020 r. informujemy, że w nowym abonamencie kody pozostają aktywne i nie ma potrzeby ponownego ich wprowadzania.

– Zachęcamy do rejestracji w systemie Ibuk i korzystania z książek online. Jeśli nie posiadacie Państwo kodu dostępu, prosimy o kontakt pod adresem: prolongata@mwse.edu.pl. Kod zostanie Państwu przesłany ponownie – informują pracownicy Biblioteki MWSE.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty książek elektronicznych na stronie Biblioteki MWSE.

Ibuk 2020 - nowy abonament 2
Wybrane, nowe książki w abonamencie:

Pedagogika

 • Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza i planowanie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019.
 • Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna – zdrowie – problematyka czasu wolnego, Wyższa Szkoła Humanitas, 2015.
 • Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
 • Mediacje w pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
 • Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, 2020.
 • Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Wyższa Szkoła Humanitas, 2015.
 • Zabawa i zabawka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
 • Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.

Finanse i rachunkowość, Zarządzanie

 • Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Wolters Kluwer Polska, 2015.
 • Kapitał ludzki w kształtowaniu zwinności przedsiębiorstw opartych na wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
 • Logistyczna obsługa klientów handlu elektronicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020.
 • Nowoczesne metody zarządzania finansami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017.
 • Ocena sprawności realizacji projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019.
 • Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 • Potęga dobrej komunikacji w zespole, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 • Potęga relacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 • Samorząd terytorialny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020.
 • Scaling Up, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 • System ekozarządzania i audytu (EMAS) w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2019.
 • Systemy zarządzania w znormalizowanym świecie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020.
 • Uwiedź klienta. Marketing w social mediach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020.
 • Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.
Zmiana rozmiaru
Kontrast