Wykaz prenumerowanych czasopism

 1. Bank i Kredyt (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 2. Bezrobocie Rejestrowane  (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 3. Bibliotheca Nostra (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 4. Biuletyn Historii Wychowania (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 5. Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych (wersja elektroniczna)
 6. Biuletyn Informacyjny NBP (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 7. Edukacja Wczesnoszkolna
 8. Ekonomia (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 9. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 10. Ekonomista (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 11. Folia Turistica  (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 12. Handel
 13. Horyzonty Wychowania (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 14. Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 15. Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województw (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 16. Ius Novum
 17. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 18. Kwartalnik Pedagogiczny
 19. Management and Business Administration. Central Europe (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 20. Myśl Ekonomiczna i Polityczna
 21. Organizacja i Kierowanie (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 22. Outsourcing & More  (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 23. Polityka Społeczna
 24. Poradnik VAT (wersja elektroniczna)
 25. Praca Socjalna
 26. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 27. Problemy Zarządzania (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 28. Przegląd Organizacji
 29. Przegląd Podatku Dochodowego (wersja elektroniczna)
 30. Rachunkowość
 31. Raport o Inflacji
 32. Rocznik Demograficzny
 33. Rocznik Pedagogiczny
 34. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 35. Rocznik Statystyczny Województw
 36. Serwis Podatkowy (wersja elektroniczna)
 37. Szkoła Specjalna
 38. Tarnów.pl
 39. Turystyka i Rekreacja (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 40. Ubezpieczenia i Prawo Pracy (wersja elektroniczna)
 41. Wychowanie w Przedszkolu
 42. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości (wersja elektroniczna)
 43. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 44. Życie Szkoły

Zmiana rozmiaru
Kontrast