Wykaz prenumerowanych czasopism

 1. Bank i Kredyt (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 2. Bezrobocie Rejestrowane  (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 3. Bibliotheca Nostra
 4. Biuletyn Historii Wychowania
 5. Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych (wersja elektroniczna)
 6. Biuletyn Informacyjny NBP (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 7. Controlling i Zarządzanie
 8. Edukacja Wczesnoszkolna
 9. Ekonomia (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 10. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 11. Ekonomista (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 12. Folia Turistica  (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 13. Handel
 14. Horyzonty Wychowania (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 15. Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 16. Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województw (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 17. Ius Novum
 18. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 19. Kwartalnik Pedagogiczny
 20. Management and Business Administration. Central Europe (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 21. Myśl Ekonomiczna i Polityczna
 22. Organizacja i Kierowanie (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 23. Outsourcing & More  (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 24. Polityka Społeczna
 25. Poradnik VAT (wersja elektroniczna)
 26. Praca Socjalna
 27. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 28. Problemy Zarządzania (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 29. Przegląd Organizacji
 30. Przegląd Podatku Dochodowego (wersja elektroniczna)
 31. Rachunkowość
 32. Raport o Inflacji
 33. Rocznik Demograficzny
 34. Rocznik Pedagogiczny
 35. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 36. Rocznik Statystyczny Województw
 37. Serwis Podatkowy (wersja elektroniczna)
 38. Szkoła Specjalna
 39. Tarnów.pl
 40. Turystyka i Rekreacja (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 41. Ubezpieczenia i Prawo Pracy (wersja elektroniczna)
 42. Wychowanie w Przedszkolu
 43. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości (wersja elektroniczna)
 44. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (wersja pełnotekstowa dostępna online)
 45. Życie Szkoły

Zmiana rozmiaru
Kontrast