Jestem absolwentem MWSE. Czy nadal mogę korzystać z Biblioteki?

Absolwenci MWSE mogą korzystać wyłącznie z wypożyczeń na miejscu (w Czytelni) na podstawie karty czytelnianej. Karta jest wydawana w czytelni na okres jednego roku (licząc od daty zapisu). Jej koszt to 50,00 złotych.

Jestem studentem innej uczelni. Czy mogę korzystać z Biblioteki MWSE?

Osoby niebędące pracownikami lub studentami MWSE mogą korzystać wyłącznie z wypożyczeń na miejscu (w czytelni) na podstawie karty czytelnianej. Karta jest wydawana w czytelni na okres jednego roku (licząc od daty zapisu). Jej koszt to 50,00 złotych.

Czy ktoś może odebrać zamówione przeze mnie książki?

Osoba zgłaszająca się po odbiór książek musi dysponować kartą biblioteczną osoby zamawiającej i pisemnym upoważnieniem do wypożyczenia (formularz upoważnienia dostępny jest w wypożyczalni).

Czy kolega/ koleżanka może wypożyczyć coś na moje konto, mając moją kartę biblioteczną?

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach osoba posiadająca konto biblioteczne może upoważnić kogoś do wypożyczeń w jej imieniu. Upoważnienie ważne jest przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (formularz upoważnienia dostępny jest w wypożyczalni – pobierz >>). Osoba upoważniona powinna się przy tym legitymować dodatkowym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Uwaga! Limit książek wypożyczonych przez jednego czytelnika pozostaje niezmieniony.

Upoważniemie koleżanki / kolegi z innej uczelni do wypożyczeń na własne konto może prowadzić do sytuacji, w której posiadacz karty nie będzie mógł korzystać z wypożyczeń (z uwagi na wykorzystanie limitu na koncie).

Ile osób mogę upoważnić do korzystania z mojego konta?

Upoważnienie można wystawić tylko jednej osobie.

Nie mogę oddać książek w wyznaczonym terminie. Co zrobić?

Można poprosić kogoś o zwrot (rodzina, znajomi) lub przesłać książki pocztą (przesyłką poleconą lub priorytetową).

Można skontaktować się telefonicznie / mailem z bibliotekę w sprawie przedłużenia terminu wypożyczenia. (Uwaga! Jeżeli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika przedłużenie nie będzie możliwe).

Czy jest jakaś opłata za przetrzymanie książek?

Za zwrot książek po wyznaczonym terminie pobierana jest opłata w wysokości 0,30 zł za każdy dzień zwłoki za każdą z wypożyczonych książek.

Otrzymałem wezwanie do zwrotu książek. Opłata za ich przetrzymanie to kilkaset złotych. Nie mam takiej kwoty. Co robić?

Przede wszystkim niezwłocznie zwrócić książki. Dalsze przetrzymywanie ich spowoduje powiększenie kwoty do zapłaty. Opłatę można rozłożyć na raty. W przypadku gdy opłata za zwłokę wynosi więcej niż 50,00 zł bibliotekarz na prośbę czytelnika może przyjąć książkę/książki, których pozyskaniem biblioteka jest zainteresowana.

Zgubiłem/ skradziono mi książkę. Co robić?

Jak najszybciej zgłosić ten fakt w Bibliotece. Trzeba będzie odkupić to samo lub nowsze wydanie zgubionej książki. Jeżeli książka jest niedostępna w sprzedaży, bibliotekarz udzieli informacji jaką inną książkę czytelnik powinien zakupić dla biblioteki w zamian za zgubioną, lub jaką kwotę wpłacić.

Zapomniałem karty bibliotecznej. Czy mogę wypożyczyć książki?

Decyzję podejmie bibliotekarz dyżurujący. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wypożyczenie na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego. Łatwiej wtedy jednak o pomyłkę.

Zmiana rozmiaru
Kontrast