Skróty polskie i łacińskie

W kolejnym powołaniu tej samej publikacji można również stosować skróty polskie i łacińskie odsyłające do wcześniejszych cytowań (jednolicie i konsekwentnie w obrębie całej pracy):

Jeżeli w pracy powoływana jest tylko a jedna publikacja danego autora wtedy w drugim i kolejnych powołaniach w przypisie podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, zastępując tytuł jednym ze skrótów:

  • op. cit. (łac. opere citato)
  • wyd. cyt. (wydawnictwo cytowane)
  • dz. cyt. (dzieło cytowane)
  • jw. (jak wyżej)

Przykład:
Pierwsze cytowanie:
15 C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa, Wydawnistwo Naukowe PWN, 1999, s. 31.

kolejne cytowania:
24 C. Sikorski, op. cit., s. 102.

lub
24 C. Sikorski, wyd. cyt., s. 102.
24 C. Sikorski, jw., s. 102.

Zmiana rozmiaru
Kontrast