Kolejne powołania tej samej publikacji

Pierwsze powołanie danej pozycji powinno zawierać elementy umożliwiające identyfikację publikacji, kolejne powołania tej samej pozycji otrzymują odrębne numery a przypis pod tekstem ograniczyć można do nazwiska autora, ewentualnie zwięzłej formy tytułu oraz numeru odpowiedniej strony (nazwiska autora i numeru przypisu dotyczącego pierwszego powołania oraz numeru strony) lub skrótu wprowadzonego w pierwszym powołaniu albo wykazie skrótów.

Przykład:
Pierwsze cytowanie:
15 C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 31.

kolejne cytowania:
24 C. Sikorski, Zachowania …, s. 102.

lub
24 Sikorski, przypis 15, s. 102.
24 Sikorski, ref 15, s. 102.

Zmiana rozmiaru
Kontrast