Powołanie cytowanej wcześniej publikacji

Jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, powołanie można zastąpić jednym ze skrótów:

  • Ibidem (ibid.)
  • Op. cit.
  • Tamże

Przykład:
Pierwsze cytowanie:
15 C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 31.

następujące po nim:
16 Ibid., s. 57

lub
16 Op. cit., s. 57
16 Tamże, s. 57

Jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tego samego fragmentu cytowanego dzieła wystarczy podać w przypisie:

  • Loc. cit. (łac. loco citato)
  • Tamże

Przykład:
Pierwsze cytowanie:
1 C. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 31.

następujące po nim:
16 Loc. cit.

lub
16 Tamże.

Zmiana rozmiaru
Kontrast