Metoda uwag bieżących – przykłady

Dla zilustrowania tej metody sporządzania przypisów wykorzystano fragment książki:
Polakowska-Kujawa Jolanta (red.). Socjologia ogólna: wybrane problemy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1999, s. 41.

Tekst i powołania

Wiedzy na temat negatywnych skutków zachowań konformistycznych dostarczają nam niewątpliwie zarówno eksperymenty prowadzone w warunkach laboratoryjnych i naturalnych, jak i doświadczenia wielu społeczeństw24 .
Wiele kontrowersji może wzbudzać również kwestia znaczenia konformizmu dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę mechanizm konformizmu społecznego, możemy wyjaśnić przyczyny ulegania modzie, reklamie, środkom masowego przekazu25, jak również przyczyny akceptacji faszyzmu, stalinizmu, czy też adaptacji do warunków, w których panowały te ideologie26.

Przypisy na stronie

24 ARONSON, E. Człowiek istota społeczna. 1995, s. 26 i nast. oraz ARONSON, E., WILSON, T.D., AKERT, R.M. Psychologia społeczna: serce i umysł. cop. 1997, s. 266.
25 ARONSON, E. Człowiek…, s. 89
26 FROMM, E. Ucieczka od wolności. 1993.

Bibliografia na końcu pracy

Kolejność alfabetyczna:

1. ARONSON, Eliot. Człowiek istota społeczna. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. ISBN 8301115637.
2. ARONSON, Eliot, WILSON, Timothy D., AKERT, Robin M. Psychologia społeczna: serce i umysł. Poznań: Wydaw. Zysk, cop.1997. ISBN 8371500165.
3. FROMM, Erich. Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik, 1993. ISBN 8307023572.

Zmiana rozmiaru
Kontrast