Jak skorzystać z encyklopedii (np. „Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku”) czy słownika, jeśli nie są wypożyczane?

Bibliotekarz może zeskanować hasło/hasła z encyklopedii lub słownika i przesłać pdf na wskazany adres mailowy, jeśli czytelnik złoży takie zamówienie (drogą elektroniczną: prolongata@mwse.edu.pl lub telefonicznie: 14 65 65 555).

Czy można korzystać z Czytelni?

Od 1.10.2020 Czytelnia jest otwarta dla czytelników. Z Czytelni może korzystać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby. Nie dopuszcza się pracy grupowej.

Książki z księgozbioru czytelnianego mogą być wypożyczone do domu na okres 14 dni, z wyjątkiem encyklopedii, słowników, atlasów, wydawnictw rzadkich i szczególnie cennych dla Biblioteki.

Wypożyczenia książek z Czytelni odbywają się w Wypożyczalni, wyłącznie na podstawie zamówień złożonych telefonicznie (14 65 65 555) lub pocztą elektroniczną (prolongata@mwse.edu.pl). Bibliotekarz przyjmujący zamówienie decyduje o tym, czy książka może zostać wypożyczona do domu.

Jak Biblioteka stara się zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom?

  • Przy wejściu do budynku oraz przy wejściu do Biblioteki dostępne są płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy czytelników o korzystanie z nich.
  • Obowiązkowe jest noszenie masek ochronnych.
  • Stanowisko obsługi jest oddzielone pleksiglasem i dezynfekowane po każdym kontakcie z czytelnikiem.

Czy książki są odkażane, dezynfekowane?

Biblioteka nie prowadzi dezynfekcji zwracanych książek preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach czy alkoholu.

Czy jeśli nie zwrócę książek, zapłacę karę za ich przetrzymanie?

W odniesieniu do wypożyczeń  dokonanych po 1.02.2020 do odwołania zniesione zostały opłaty naliczane za ich zwrot po wyznaczonym terminie. Opłaty te będą anulowane przy zwrocie książek.

Ile książek mogę wypożyczyć?

Limit wypożyczeń został dla wszystkich czytelników zwiększony do 15. i może być indywidualnie zmieniony (powiększony) na podstawie decyzji bibliotekarza dyżurującego.

Czy mogę zwrócić wypożyczone książki?

Tak, Wypożyczalnia przyjmuje zwroty książek od czytelników.

Czy mogę wypożyczyć książki?

Wypożyczalnia jest czynna dla czytelników, działa jednak na zmienionych zasadach. Dostęp do półek został zamknięty, a wypożyczenia odbywają się wyłącznie na podstawie zamówień złożonych wcześniej przez katalog biblioteczny (http://217.144.203.158:81/Opac5/) lub pocztą elektroniczną (prolongata@mwse.edu.pl). Studentom, którzy nie zapisali się do Biblioteki założono konta biblioteczne, co umożliwia składanie zamówień zdalnych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami logowania się w katalogu bibliotecznym, gdzie takie zamówienia można składać.

Uwaga! Możliwe jest wypożyczenie książek z Czytelni po wcześniejszym ich zamówieniu drogą mailową lub telefoniczną.

Czy Biblioteka jest otwarta w czasie epidemii?

Do czasu znaczącego zmniejszenia liczby zakażeń lub odwołania stanu epidemii Biblioteka działa w ograniczonym zakresie:

  • prowadzone są wypożyczenia książek uprzednio zamówionych (zdalnie, przez złożenie zamówienia w systemie katalogowym lub mailowo);
  • przyjmowane są zwroty książek.
Zmiana rozmiaru
Kontrast